Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

BIR AYƏ
  ALİ İMRAN, 3:8. ALLAHA EDİLƏN DUA

  TÖVBƏ, 9:36. ON İKİ AY HAQQINDA

  əl-Bəqərə 2:120. Onlar səndən qətiyyən razı qalmayacaqdır

  hecc

  Rahmet

  namaz

  halal

  Haqq hesab

  Qedr

  oruc ve tovbe

  gozel geyin

  oruc tutma

  Məgər

  Ramazan

  Əməl

  Ruzi

  Cennet

  Yer

  Ruzi

  faiz

  Həsəd

  Nur

  Günahkarlar deyəcəklər

  müsibət

  Adamlardan...

  Ruzi

  Əməllər

  Onları ya...

  Cümə

  Allaha ift...

  Səbir

  ALLAH BAĞIŞLAYANDIR

  HƏCCƏ ÇAĞIRIŞ

  “Əgər ...

  ORADA OLAN ŞƏXS ƏMİN-AMANLIQDADIR

  ALLAHI SEVİRSİNİZSƏ...

  EY İMAN GƏTİRƏNLƏR!

  Qədr gecəsi

  ZÜLMƏTDƏN NURA

  BIR AYƏ

  əl-Bəqərə, 21

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:59
GÜNƏŞ07:30
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:53
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:19
İŞA [ 4 rükət ]19:46
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka