Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

BIR AYƏ
  Ibadət edin

  Shehidler

  Allah hər şeyi bilir

  Örtün əmri

  Dünya ilə axirət həyatı

  İnkar edənlər zalımlardır

  Möminin vəzifəsi

  Allahı danmayın

  Özünü Allaha vakf et.

  Allahın şah damarından yaxın olması

  İbrahimin duası ibadət

  Səcdə etməyənlər

  QƏLBLƏR VƏ DAŞLAR

  Allahdan başqası ilə dostluq edənlər

  ƏGƏR...

  DIRILDƏN VƏ ÖLDÜRƏN...

  Ayə

  İbadət - Oruc

  Oruc tutmaq

  ORUC

  BIZ QAIB DEYILIK...

  ƏCƏL...

  ALLAH

  BƏLA VƏ İNSAN

  Biri‐birinizə yardım etməsəniz nə baş verər?

  VALIDEYN HAQQI

  DOĞRU TƏVƏKKÜL

  SƏDƏQƏ GÖZƏL BORCDUR!

  ONLAR MÖMİNLƏRDİR

  KOR OLAN QƏLBLƏR...

  YAXŞI ƏMƏL SAHİBİ OLMAQ

  ALDADICI DUNYA

  QURBAN

  ÜZ ÇEVİRİB KEÇƏRLƏR...

  Məgər düşünmürlərmi!

  ALLAHIN EHTİYACI YOXDUR!

  HESAB VERƏCƏKSƏN!

  QEYBƏT ETMƏYİN!

  İNSANLIĞIN ƏN PİSİ

  MÖMİNLƏR QARDAŞDIR!

  MƏN MÜSƏLMANLARDANAM...

  Nəfsi qorumaq

  Allah aydınlaşdırır ki, düşünəsiniz

  Quran ramazan ayında nazil edilmişdir

  Bağışla!

  QURANI DİNLƏYİN

  Oxumaq

  ƏL-HUCURAT, 49:11. BİR-BİRLƏRİNİ MƏSXƏRƏYƏ VƏ LAĞA QOYMAMAQ, TƏN VURMAMAQ VƏ LƏQƏBLƏRLƏ ÇAĞIRMAMAQ.

  ƏZ-ZUMƏR, 39:9. BİLƏNLƏRLƏ BİLMƏYƏNLƏR EYNİ OLA BİLMƏZ

  ƏL-BƏQƏRƏ, 2:14. MÜNAFİQLƏRİN SİFATLƏRİNDƏN BİRİ

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:55
GÜNƏŞ07:26
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:56
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:23
İŞA [ 4 rükət ]19:49
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka