Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

AKTUAL
  DOĞUM gününə “ÖLÜM” təbriki

  DİNİMİZDƏ TOY VƏ YAS MƏRASİMİ

  AZAN [3]

  AZAN [2]

  AZAN [1]

  BİR UDUM NƏFƏS

  QURAN VƏ QADIN [1]

  SEÇİM SƏNİNDİR! YENİ İL, YOXSA MÜSƏLMAN BAYRAMI...

  YENİ İLİ QEYD ETMƏLİYİKMİ?

  QİYAMƏT GERÇƏKLƏŞƏCƏK

  21 DEKABR 2012

  İSLAM LÜĞƏTİ

  SAVAB YOXSA GÜNAH?!

  AZERİSLAM SAYTINA XAKER HÜCUMU OLDU

  “VAY ONLARIN HALINA!”

  TƏBLİĞ VƏ DƏVƏT METODLARI

  MÜVAHHİD MÜSƏLMANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  MÜBARİZƏ YOXSA DƏVƏT?!

  XOŞBƏXTLİYİN SİRRİ

  SƏHRADA YAŞAYAN “BƏDƏVİLƏR”

  ƏXLAQ VƏ QURAN

  SƏN OXUDUNMU?

  RAMAZANIMIZ HƏDƏR GETMƏSİN

  MƏZHƏBLƏRARASI TƏFRİQƏNİN SƏBƏBLƏRİ

  TOX İKƏN SƏN, SƏN DEYİLSƏN

  HƏYATIMIZIN ƏSASI TÖVHİD. 1-ci xütbə

  QURANIN GÜCÜ - HİDAYƏT

  "İMANIN NECƏDİR, DOSTUM?"

  SUSMAQ SƏNƏTİ

  SÜRÜ PSİXOLOGİYASİ İSBAT EDİLDİ

  İNSAN NƏDİR?!

  İSLAMİ EVLİLİK

  ONUN ADI İLƏ...

  SEVGİ İNCƏSƏNƏTİ

  MƏZHƏBLƏRARASI YAXINLAŞMA VƏ DİALOQA DAİR ON PRİNSİP [1]

  YA QƏRİB OL, YA MÜSAFİR!

  MƏSLƏHƏTLƏŞİN - PƏTƏYİ, ARINI YA DA ÇİÇƏYİ AXTARIN

  İKİNCİ MESAJ

  İRADƏ, İNANC VƏ DÜRÜSTLÜK

  KÖHNƏ FƏTVALAR

  QOVUŞMAQ ÜÇÜN TƏRK ET!

  HİCRƏT VƏ ONUN İSLAM TARİXİNDƏKİ ƏHƏMİYYƏTİ

  ÜSULSUZ DƏVƏT VƏ YA "DƏSTƏMAZSIZ NAMAZ"...

  ÜSTÜ BƏZƏKLİ İMAN

  SƏHRADA YAŞAYAN "BƏDƏVİLƏR" (2)

  DƏYƏR DEQRADASİYASI, YOXSA...?

  TƏFƏKKÜR!

  MÜSƏLMAN KİMLİYİMİZ

  ƏN YÜNGÜL AĞRI

  BİZİM İMTAHAN – SOMALİ

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:55
GÜNƏŞ07:26
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:56
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:23
İŞA [ 4 rükət ]19:49
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka