Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

AKTUAL
  DİN ADAMI YOXSA, PROVOKATOR SİYASƏTÇİ?

  QAMƏT SÜLEYMANDAN «PAPA»YA SƏRT MESAJ

  MÜSƏLMAN İSTİLALARI HAQQINDA HƏQİQƏT VƏ UYDURMALAR

  QONŞUMLA DİALOQ – HİCAB

  QƏFLƏT YUXUSU – İMANIMIZ ÜÇÜN ƏN TƏHLÜKƏLİ

  XXI ƏSRİN QLOBAL PROBLEMLƏR MÜSƏLMANLARIN MÜQƏDDƏS YAZILARINDA

  QAMƏT SÜLEYMAN: «MƏN VƏHHABİ DEYİLƏM»

  İSLAMDA SÖZ AZADLIĞI

  SƏBA MƏMLƏKƏTİNİN ŞAHZADƏSİ BİLQEYS (QURANDAN HEKAYƏLƏR)

  MÜSƏLMAN ÜMMƏTİ BU GÜN

  HANI MÜSƏLMANLARIN İZZƏTİ?

  NƏ AXTARIRSAN?

  ÖZÜNDƏN RAZI OLMAQ VƏ YAXUD QÜRRƏLƏNMƏK

  ŞEYTANIN HİYLƏLƏRİNDƏN

  HANSI DAHA TƏHLÜKƏLIDIR, MÜVƏQQƏTI DÜŞMƏN YOXSA HƏMIŞƏLIK DÜŞMƏN?

  BU PİSLİYƏ QARŞI NƏ ETMƏLİYİK?!

  AXI NİYƏ, AY ALLAH?

  GƏLƏCƏYİ PLANLAŞDIRMAQ YOXSA QEYBƏ İMAN EDİB ALLAHA TƏVƏKKÜL ETMƏK?

  O, ÖHDƏSİNDƏ OLANLARIN ÜZƏRİNDƏ MƏSULİYYƏT DAŞIYIR (Müsəlmanın şəxsiyyəti silsiləsindən)

  İMAN VƏ PSİXOLOJİ SAĞLAMLIQ

  QƏRB HƏLƏ İNDİ OYANIR

  O ÖZ RƏBBİNİN ƏMRLƏRİNƏ TABEDİR ("MÜSƏLMANIN ŞƏXSİYYƏTİ" SİLSİLƏSİNDƏN)

  MÜSƏLMAN DİQQƏTLİ OLMALIDIR ("MÜSƏLMANIN ŞƏXSİYYƏTİ" SİLSİLƏSİNDƏN)

  SÜBH NAMAZININ QILINMASINA KÖMƏK EDƏN SƏBƏBLƏR - YARANIN ŞƏFA TAPMASI

  RAMAZANDAN SONRA

  OYANIŞ VƏ QƏFLƏT ARASINDA

  HİCAB GEYİNMƏYİN SİRRİ

  MÜSƏLMAN ÜMMƏTİ ÖZ İZZƏTİNİ NECƏ QAYTARSIN?!

  FIQH HAQQINDA ANLAYIŞ VƏ ŞƏRIƏT HÖKMLƏRININ NÖVLƏRI

  CƏMİYYƏTİ UÇURUMA SÜRÜKLƏYƏN BƏLA - ZİNA

  XRİSTİAN MISSİONERLƏRİNİN 2005-ci İL PLANLARINDAN..

  GÜNÜMÜZÜN BƏLASI - FALÇILIQ

  MÜSƏLMANIN EHTİYATLI OLMASI

  MÜSƏLMANIN MƏSULİYYƏTLİ OLMASI

  İSLAMDA AĞILIN ROLU

  NƏ ÜÇÜN NEMƏTLƏR AZDIR, VƏ YA AZALIR?

  İSLAMDA HİCAB

  BACILARA MÜRACİƏT

  MÜSİBƏTLƏRİN SƏBƏBLƏRİ

  KİBİR VƏ BÖYÜKLƏNMƏ

  İSLAMDA CAVABDEHLİK

  RUZİLƏR VƏ ƏCƏLLƏR ALLAHIN ƏLİNDƏDİR

  İSLAMIN GÖZƏLLİKLƏRİ

  SIXINTILARDAN XILAS ANCAQ ALLAHA TÖVBƏ ILƏ OLUR

  TÖVBƏNIN ÖNƏMI

  ALLAHIN NEMƏTINƏ ŞÜKR ETMƏK

  DAHILƏR ALLAHIN VARLIĞINA INANIBLAR

  ŞEYTAN ÇILPAQLIĞI ƏMR EDIR

  MƏNƏ MƏNİ TANIT

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:58
GÜNƏŞ07:29
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:54
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:21
İŞA [ 4 rükət ]19:47
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka