Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

AKTUAL
  HƏYAT FİQHİ - MÜTƏFƏKKİR QADINLAR

  3 YAŞLI ZƏHRA QURANİ-KƏRİMİN 37 SURƏSİNİ ƏZBƏR BİLİR

  ÜMMƏT ŞÜURU

  ARZU VƏ İSTƏKLƏRİMİZ

  İBADƏT VƏ ONDAN ALDIĞIMIZ ZÖVQ

  SİQARETLƏRDƏ DONUZ QANINDAN İSTİFADƏ OLUNURMUŞ

  "SƏN NƏ BİLİRSƏN Kİ, NƏDİR QİYAMƏT?!"

  BORC BORCLA ÖDƏNMƏZ!

  QARABAĞ VƏ XOCALI FATEHLƏRİ GÖZLƏYİR

  XOCALI SOYQIRIMI VƏ TERRORİZM

  İNSANI İNSAN EDƏN DÜŞÜNMƏKDİR

  "MÖMİNLƏR YALNIZ VƏ YALNIZ QARDAŞ OLA BİLƏRLƏR"

  TÖVHİD VƏ MUVAHHİD MÜSƏLMAN

  "İRQÇİLİK İDDİASINA CƏHD EDƏN BİZDƏN DEYİL!"

  ZAMANIN DƏYƏRİNİ BİLMƏK

  SEVGİ HAQQINDA BİR YAZI

  İMTAHAN OLUNMAĞIMIZIN SİRRİ NƏDİR?

  UNUDULMAYAN QADINLAR

  ÖLÜMSÜZLÜK HƏSRƏTİ

  "BU BƏLANI GÖNDƏRMƏKLƏ ALLAH YATIB YUXUYA GETMİŞ, DÜNYAYA HƏDSİZ MEYL ETMİŞ ÜMMƏTİ SİLKƏLƏYİR"

  ELMI ARAŞDIRMA VƏ FƏTVALAR ÜZRƏ DAİMİ HEYƏTİN BƏYƏNATI

  LAL VƏ KOR DÜNYA!!!

  ŞÜBHƏSİZ Kİ, MƏSCİDLƏR ALLAHINDIR...

  YOXSA ONLAR GÖRMÜRLƏR?

  MƏSCİDÜL-HƏRAMDA İMAMLAR TƏYİN EDİLDİ

  MƏSCİDDƏ PARTLAYIŞ OLDU, ÖLƏN VƏ YARALANAN VAR

  HƏDDİ AŞMAQ - BU YOLVERİLMƏZDİR

  UŞAQLARIN XOŞBƏXTLİYİ

  YAY, YOXSA CƏHƏNNƏM İSTİSİ...

  SIĞORTA

  XOŞBƏXTLİYİN SİRRİ

  "SEVGİLİLƏR GÜNÜ"

  TÜRKİYƏNİN TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ HİCABA QOYULAN QADAĞA LƏĞV EDİLİB

  “BÜTÜN ŞİƏLƏR DƏ DEYİR Kİ, BÜTÜN SÜNNİLƏR HAMISI VƏHHABİDİR”

  ÖDƏMƏLƏRİNİZİ ETMİSİNİZMİ?

  FƏRZ ET Kİ, ÖLDÜN...

  AZƏRBAYCANDA DONUZ ƏTİ QATILMAYAN KOLBASA VARMI?

  HAMI XOŞBƏXTLİK AXTARIR

  XOCALI-ƏSRİN SON MÜSƏLMAN SOYQIRIMI

  PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.A.S) NƏYİ DİNLƏYƏRDİ?

  ZƏVVARLARIMIZ HAQDA SON MƏLUMATLAR - yenilənir

  ELMİR QULİYEV: “HƏR ADAM QURANI TƏRCÜMƏ EDƏ BILMƏZ”

  NAMAZ QILAN İMAMLAR TƏYYARƏDƏN ÇIXARILDI

  5 ULDUZLU HƏCC ZİYARƏTİ NƏ DƏRƏCƏDƏ DOĞRUDUR?

  İSLAMI QƏBUL EDƏNLƏR, YOXSA ETMƏYƏNLƏR?

  İMANIMIZIN ZƏİFLİYİNDƏN ...

  ƏQRƏBLƏR BİR SAAT GERİ ÇƏKİLİR

  RAMAZAN TƏQVİMLƏRİ BİR-BİRİNƏ UYĞUN GƏLMİR

  TUTUQUŞU QURAN OXUYUR, BƏS SƏN?

  KİNİNİZDƏ BOĞULASINIZ, PAPALAR!

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:23
GÜNƏŞ07:58
ZÖHR [ 4 rükət ]12:52
ƏSR [ 4 rükət ]15:26
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:46
İŞA [ 4 rükət ]19:16
GECƏYARI00:04
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka