Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

AKTUAL
  TƏRBİYƏVİ İMAN

  EQOİSTLİK

  NƏDİR FƏRQİMİZ?

  O NƏ İSTƏYİR?

  ALİMLƏRİN MƏZHƏBLƏR HAQQINDA GÖRÜŞÜ

  MÜSƏLMAN DEYİLSƏ, ÖLSÜN!?

  MƏHZƏBLƏR HAQQINDA BEYNƏLXALQ BƏYANAT

  BİRİNCİ MESAJ

  İKİ YOLUN VAR

  MƏHƏBBƏT

  KEÇMİŞDƏN BU GÜNƏ: DOĞUM NƏZARƏTİ VƏ ABORT

  BİR AH...

  "DİN GÜNÜ" NƏ DEMƏKDİR? [1]

  EŞQ VƏ SEVGİ

  SEÇİMİN ÇOXDUR, YOXSA NƏFSİN TOXDUR?

  «YERİYƏN QURAN»

  SALAM

  ÖZÜNÜ İTİRMƏK

  TƏFƏKKÜR 2

  HARA GEDİM?

  HAQQIN RƏHMƏTİNDƏN ƏMİN OLANLARIN MÜNACATI

  MÜSƏLMAN KİMİ YAŞAMAQ

  TƏBİƏTİN ŞILTAQLIĞI, YOXSA...?

  "MƏN ONUN KÖLƏSİYƏMMİ?"

  "ÜÇÜNCÜ" CİNS?!

  İQTİSADİ ZÜLM

  BƏŞƏRİ MÜNASİBƏTLƏR

  BƏS SİZ KİMİ SEVİRSİNİZ?

  SƏN EY, NƏFSİM...

  QUŞ LƏLƏYİ ÖYÜDLƏR…

  SƏN HEÇ DÜŞÜNMƏYİ DÜŞÜNMÜSƏN?

  İTİRDİKLƏRİMİZİN DƏYƏRİ

  "BULANIQLIQ NƏZƏRİYYƏSİ"

  KEÇMİŞDƏN BU GÜNƏ UŞAQ QƏTLLƏRİ

  SEVGİ VƏ MƏRHƏMƏT

  VIRTUAL CAZIBƏ, YOXSA ECAZKAR TƏLƏ...?

  GERÇƏK İTGİ...

  DÜŞÜNCƏ PERSPEKTİVİ

  BAŞ ÖRTÜYÜ, HİCAB, KƏLAĞAYI...

  QANUNSUZ QANUN!

  BİR AYLIQ HİCAB

  SEVGİ

  EV, YOXSA AİLƏ...?

  ÜÇ MANAT PUL, BİR KƏLLƏ QƏND... TOYUNUZ MÜBARƏK!

  GÜNAHLARINA AĞLA...

  BÖYÜK GÜNAH...

  HƏYATI ZƏHƏR EDƏN XƏSTƏLİK: VƏSVƏSƏ

  KƏŞF EDİLMƏYİ GÖZLƏYƏN XƏZİNƏLƏR - II YAZI

  AZƏRBAYCAN ELLƏRİNDƏ: VEYSƏL QƏRANİ

  "İSLAMİ TERROR" ANLAYIŞI VARMI?

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:23
GÜNƏŞ07:58
ZÖHR [ 4 rükət ]12:53
ƏSR [ 4 rükət ]15:27
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:47
İŞA [ 4 rükət ]19:17
GECƏYARI00:05
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka