Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

AKTUAL
  GÖYDƏN 3 ALMA DÜŞDÜ

  ALLAHA İNANIRSINIZMI?!

  RƏSULULLAHA İNANIRSINIZMI?!

  QƏDR SURƏSİ

  DƏRDİN NƏ?!

  O GECƏ

  İNSANLIQLA YAŞID

  TORPAQ KİMİNDİR?

  QƏNDİL GECƏLƏRİ

  KÖYNƏYİNİ GÖSTƏR, KİM OLDUĞUNU DEYİM

  ATA MİRASI

  BİR DƏ GƏLƏCƏKMİ?

  DİN NƏDİR?

  ÜMMƏTİ MUHƏMMƏDİ DƏVƏT

  AYAQLARIN MƏSH EDİLMƏSİ

  "8 MART"

  49:6.COM

  ZAMAN, ÖMÜR VƏ BİZ

  NECƏ DƏYİŞƏK?!

  TALUTUN YOL YOLDAŞLARI

  BÜTÜNÜ QIR, SONRA GƏL!

  QURANA İNANIRSINIZMI?

  BİR KİTAB VAR...

  İSLAMA GÖRƏ FAL, CADU, KƏHANƏT

  HARA GEDİRİK?

  İLAHİ YARDIM

  TÖVBƏ VƏ İSTİĞFAR

  QURAN - DİRİLƏR ÜÇÜNDÜR...

  ATƏŞİN PROQON MƏŞQİ

  Allah üçün yaşaya bilmək

  DİNLƏRARASI DİALOQA QURAN MÖVQEYİNDƏN YANAŞMA

  İSLAM, CƏMİYYƏT, UŞAQ və TƏRBİYƏ

  Zərərli vərdişlərin və hipodinamiyanın qarşısının alınmasında namaz profilaktik vasitə kimi

  HƏDƏF

  SOSİOLOGİYADA BİR PARADİQMA OLARAQ POZİTİVİZM

  Müsəlman ölkələrindəki dövlətdaxili münaqişələrin qarşısının alınmasında dini maarifləndirmənin rolu

  Baxış eynəyi nə qədər dar olarsa, görə bildiklərimiz də o qədər daralar

  HƏYƏCAN TƏBİLİ

  Açıq cəmiyyətin Azərbaycanda qurulması və şüurun transformasiyası problemi

  BAĞIŞLAYIN

  İSRA VƏ MERAC HADİSƏLƏRİ

  İSLAM ÖNCƏSİ MƏKKƏ DÖNƏMİ

  ÇEVRİLİŞ

  NAMAZA ÇAĞIRIŞ

  ALLAHIN İPİNƏ SARILMAQ

  GÜZGÜLƏR VƏ İNSANLAR

  ON BİR AYIN SULTANI GƏLİR

  MÖMİN VƏ PUL

  TALAQ [1]

  ZARAFAT, YOXSA YALAN?

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:50
GÜNƏŞ07:20
ZÖHR [ 4 rükət ]12:54
ƏSR [ 4 rükət ]15:59
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:28
İŞA [ 4 rükət ]19:53
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka