Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

AİLƏ
  İSLAM, CƏMİYYƏT, UŞAQ və TƏRBİYƏ

  SEVMƏK CƏSARƏTDİR

  İSLAMDA AİLƏ

  SAĞLAM AİLƏ

  İSLAMİ EVLİLİK

  "MƏN ONUN KÖLƏSİYƏMMİ?"

  "ÜÇÜNCÜ" CİNS?!

  AİLƏ QƏFƏSİ, YOXSA BOŞANMA?

  EV, YOXSA AİLƏ...?

  ÖRTÜ...

  KƏŞF EDİLMƏYİ GÖZLƏYƏN XƏZİNƏLƏR - III YAZI

  KƏŞF EDİLMƏYİ GÖZLƏYƏN XƏZİNƏLƏR - II YAZI

  KƏŞF EDİLMƏYİ GÖZLƏYƏN XƏZİNƏLƏR – I YAZI

  3 YAŞLI ZƏHRA QURANİ-KƏRİMİN 37 SURƏSİNİ ƏZBƏR BİLİR

  ŞƏXSİYYƏTLİ AİLƏYƏ DOĞRU

  UNUDULMAYAN QADINLAR

  UŞAQLARIN XOŞBƏXTLİYİ

  TÜRKİYƏNİN TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ HİCABA QOYULAN QADAĞA LƏĞV EDİLİB

  UŞAQLARLA DAVRANMAĞA DAİR BƏZİ NƏSİHƏTLƏR

  HİCАB VƏ CƏHƏNNƏM ƏHLİNİN GЕYİMİ

  MÜSƏLMAN QADIN RAMAZAN AYINDA VAXTINI NECƏ KEÇİRMƏLİDİR

  HİCAB-QƏRBİ DƏLİ EDƏN HƏQİQƏT

  VALİDEYİNLƏRİMİZƏ OLAN HAQQLARIMIZ

  İSLAMDA ÇOXEVLİLİK

  HÖRMƏTLİ XANIMLAR VƏ BƏYLƏR, BUNLARI ETMƏYİN!

  ƏR-ARVAD ARASINDA ZÖVQ OXŞAYAN MÜNASIBƏT

  QADINLARIN HƏSRƏT QALDIĞI XOŞBƏXTLİK

  KİŞİLƏRİN GİZLİ XASİYYƏTİ

  UŞAQLARLA MÜNASİBƏTƏ AİD HƏDİSLƏR

  RAMAZAN AYINDA UŞAQLARIMIZIN TƏRBİYƏSİ

  QOHUMLARLA MÜNASİBƏTLƏRƏ AİD HƏDİSLƏR

  BU RAMAZAN VALİDEYNLƏRİNİZİ UNUTMAYIN!

  MÜSƏLMAN AILƏSININ XÜSUSIYYƏTLƏRI

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:50
GÜNƏŞ07:20
ZÖHR [ 4 rükət ]12:54
ƏSR [ 4 rükət ]15:59
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:28
İŞA [ 4 rükət ]19:53
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka