Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

SÜNNƏ
  AYAQLARIN MƏSH EDİLMƏSİ

  İSLAMA GÖRƏ FAL, CADU, KƏHANƏT

  Orta əsrlər İslam təbabəti xəzinəsindən: “Qara çörəkotu”

  Təmizliyin Əhəmiyyəti - 2

  Təmizliyin Əhəmiyyəti - 1

  TALAQ [1]

  KAİNATIN SÜNNƏTLƏRİ

  ARZU VƏ İSTƏKLƏRİMİZ

  "MÖMİNLƏR YALNIZ VƏ YALNIZ QARDAŞ OLA BİLƏRLƏR"

  MÜASİR DİŞ FIRÇALARI MİSVAQDIRMI?

  PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.A.S) NƏYİ DİNLƏYƏRDİ?

  ƏN ÖNƏMLİ İŞLƏR

  PEYĞƏMBƏRƏ (S.A.S) HƏQİQİ MƏHƏBBƏT - ÖZÜNÜ YOXLA!

  PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.A.S) BİZİ ODDAN ÇIXARDI

  PEYĞƏMBƏRİ (S.A.S) MÜDAFİƏ ETMƏK ÜÇÜN ONU (S.A.S) TANIMAQ VƏ SEVMƏK LAZIMDIR

  PEYĞƏMBƏRIN (S.Ə.S) SÜNNƏSINƏ ƏMƏL ETMƏNIN ÖNƏMI

  PEYĞƏMBƏR (S/.S) NECƏ DƏSTƏMAZ ALARDI

  ƏHLİ-BEYTİN FƏZİLƏTİ

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:56
GÜNƏŞ07:27
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:55
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:22
İŞA [ 4 rükət ]19:48
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka