Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

GÖRKƏMLİ ŞƏXSLƏR
  TÖVHİDİN DAŞIYICILARI-4. XABBAB İbn ƏRAT

  Alimlərimiz: Əllamə Cəmaləddin (İzzədin) Yusif ibn İbrahim Ərdəbili

  İMAM ƏBU HƏNİFƏ

  İMAM MALİK

  RAFİNİN QƏLƏMİYLƏ

  ŞEYXÜLİSLAM AXUND ƏHMƏD HÜSEYNZADƏ

  AZƏRBAYCANIN İLK ŞEYXULİSLAMI-Məhəmmədəli Hüseynzadə

  AZƏRBAYCAN ELLƏRİNDƏ: VEYSƏL QƏRANİ

  AZƏRBAYCAN ALİMLƏRİ - SEYİD YƏHYA BAKUVİ

  AZƏRBAYCAN ALİMLƏRİ - ŞEYXULİSLAM FAZİL İRƏVANİ

  SƏBR, TƏMKİN VƏ İFFƏT - İbn əl Cevzi

  ALİMLƏRİMİZİ TANIYAQ: İBN əl CEVZİ

  ƏHMƏD bin HƏNBƏL

  ƏHMƏD HÜSEYN DİDAT - BÖYÜK İMAN VƏ İSLAMA XİDMƏT DOLU HƏYAT

  MƏŞHUR İSLAM ALİMLƏRİNİ TANIYAQ - MÜSLİM

  MƏŞHUR İSLAM ALİMLƏRİNİ TANIYAQ - əl-BUXARİ

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:55
GÜNƏŞ07:26
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:56
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:23
İŞA [ 4 rükət ]19:49
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka