Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

SƏHABƏLƏR
  DARU’L ƏRKAM [1]

  ÖMƏR İBNU'L XƏTTAB DÖNƏMİ: FƏTHLƏR

  XİLAFƏT: ÖMƏR İBNU'L XƏTTAB DÖNƏMİ [1]

  XİLAFƏT: ƏBU BƏKİR DÖNƏMİ [5]

  XƏDİCƏ ANAMIZ

  TÖVHİDİN DAŞIYICILARI-4. XABBAB İbn ƏRAT

  XİLAFƏT: ƏBU BƏKİR DÖNƏMİ [4]

  HƏZRƏTİ ƏBU BƏKİR VƏ HƏZRƏTİ ƏLİ

  XİLAFƏT: ƏBU BƏKİR DÖNƏMİ [2]

  TÖVHİDİN DAŞIYICILARI-3

  XİLAFƏT: ƏBU BƏKİR DÖNƏMİ [1]

  ÖRNƏK HƏYATLAR. XUBEYB İbn ADİY əl-ƏNSARİ

  TÖVHİDİN DAŞIYICILARI, FƏDAKAR SƏHABƏ NƏSLİ

  DARU'L ƏRKAM [3]

  DARU'N NƏDVƏ [2]

  MƏSLƏHƏTLƏŞİN - PƏTƏYİ, ARINI YA DA ÇİÇƏYİ AXTARIN

  HƏZRƏTİ ƏLİ (1)

  HƏZRƏTİ ƏLİ (2)

  ƏBU ZƏR ƏL-ĞIFARİ (r.a)

  ZUBEYR bin ƏVVAM

  PEYĞƏMBƏRİ (s.a.s) EVİNDƏ QONAQ EDƏN SƏHABƏ

  “ALLAHIN QILINCI” LƏQƏBİNİ QAZANMIŞ SƏHABƏ

  "MƏGƏR SƏN PEYĞƏMBƏRSƏN?"

  ƏN GÖZƏL QURAN OXUYAN SƏHABƏ - ABDULLAH İBN MƏSUD

  ƏLİ BİN ƏBU TALİBİN (r.a) 10 FƏZİLƏTİ

  SƏHABƏLƏRİN FƏZİLƏTİ

  ƏHLİ-BEYTİN FƏZİLƏTİ

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:58
GÜNƏŞ07:29
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:54
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:21
İŞA [ 4 rükət ]19:47
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka