Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

ORUC
  ÖMRÜ RAMAZAN OLANIN AXİRƏTİ BAYRAM OLAR!

  RAMAZANIMIZ HƏDƏR GETMƏSİN

  RAMAZANLA YENİLƏŞƏK

  ŞƏVVAL AYI

  NAMAZ VƏ QURAN - II YAZI

  XOŞ GƏLDİN, EY ORUC !!!

  QƏLB

  İNSAN HƏYATINDA GECƏNİN ROLU

  ON BİR AYIN SULTANI

  ORUCDAKI HİKMƏTLƏR

  DÜNYADA AC QAL Kİ, AXİRƏTDƏ TOX OLASAN!

  ORUCLUĞUN VƏ BAYRAMLARIN TƏYİN EDİLMƏSINDƏ OLAN İXTİLAFA CAVABLAR

  RAMAZAN AYI VƏ ORUCLUQLA BAĞLI TANINMIŞ İSLAM ALİMLƏRİNİN BƏZİ FƏTVALARI

  RAMAZANLA ƏLAQƏDAR BƏZİ TÖVSİYYƏLƏR

  ORUCUN BƏDƏNİMİZƏ FAYDALARI

  RAMAZANLA ƏLAQƏLİ ƏN ÇOX SORUŞULAN SUALLAR VƏ CAVABLAR

  FİTRƏ ZƏKATINI PULLA VERMƏK OLAR?

  RAMAZAN AYINDA TUTLAN ORUCUN FƏZİLƏTİ VƏ ƏRKANLARI

  HİLAL (TƏZƏ AY)

  FİTRƏ ZƏKATI

  USEYMİNİN RAMAZAN FƏTVALARI

  ORUCU POZAN AMİLLƏR

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:25
GÜNƏŞ08:00
ZÖHR [ 4 rükət ]12:51
ƏSR [ 4 rükət ]15:23
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:42
İŞA [ 4 rükət ]19:13
GECƏYARI00:03
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka