Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

NAMAZ
  NAMAZ VAXTLARI

  NAMAZI İQAMƏ ETMƏK

  ALLAH, İNSAN, İSLAM

  NAMAZIN 7 KODU

  İBADƏT VƏ QULLUQ

  TƏQDİM

  AMERIKALI PROFESSORUN İLK NAMAZI

  NAMAZIN İSLAMDA YERİ

  NAMAZ BAŞQA BİR HƏYATDIR

  TƏRK EDİLMİŞ MÜKAFAT - GECƏ NAMAZI

  "NAMAZI ATMIŞAM. ƏSLINDƏ NAMAZ MƏNI ATIB"

  NAFILƏ NAMAZLARI

  NAMAZDA MÜTİLİYƏ APARAN 33 AMİL

  NAMAZIN MÜXTƏSƏR TƏLİMİ

  GET NAMAZI YENIDƏN QIL !

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:58
GÜNƏŞ07:29
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:54
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:21
İŞA [ 4 rükət ]19:47
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka