Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

İLAHİ XƏZİNƏDƏN İNCİLƏR

[ Oxu! / 1583 dəfə baxılıb ]   
|
 
Uca Allah buyurur:

♦ “Hamılıqla Allahrn ipinə [dininə, Qurana] möhkəm sarılın və [firqələrə bölünüb bir-birinizdən] ayrılmayın!” [Ali-İmran, 103];

♦ [Allahdan tərəfindən] açıq-aydn dəlillər gəldikdən sonra, bir-birindən ayrılan və ixtilaf törədən şəxslər kimi olmayn! Onlar böyük bir əzaba düçar olacaqlar” [Ali-İmran, 105];

♦ [Ya rəsulum!] Şübhəsiz ki, sənin firqə-firqə olub dinini parçalayanlarla heç bir əlaqən yoxdur. Onlarn işi Allaha qalmışdır” [əl-Ənam, 159];

♦ “Bir-birinizlə çəkişməyin, yoxsa qorxub zəifləyər və gücdən düşərsiniz” [əl-Ənfal, 46];

♦ [Ey insanlar!] Həqiqətən, bu [tövhid dini olan İslam] tək bir din olaraq sizin dininizdir. Mən də sizin Rəbbinizəm. Buna görə də yalnız Mənə ibadət edin!” [əl-Ənbiya, 92];

♦ “Bu [tövhid dini islam] tək bir din olaraq sizin dininizdir, Mən də sizin rəbbinizəm. Məndən [əzabrmdan] qorxun!” [əl-Muminun, 52];

♦ “Həqiqətən, möminlər [dində] qardaşdırlar. Buna görə də [aralarnda bir mübahisə düşsə] iki qardaşnızn arasnı düzəldin və Allahdan qorxun ki, bəlkə, [əvvəlki günahlaırnız bağışlanıb] rəhm olunasrnız!” [əl-Hucurat, 10].


Azerislam.com


|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:56
GÜNƏŞ07:27
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:55
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:22
İŞA [ 4 rükət ]19:48
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka