Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

ÖN SÖZ YERİNƏ

[ Oxu! / 1236 dəfə baxılıb ]   
|
 
Ətraf kirliliyindən daha vahiməli olan
duyğu və düşüncə kirliliyi.
Ardı-arası kəsilməyən ürək işğalları.
Sevgi qətliamı.
Orqanlar arasında davam edən “daxili savaş.”
Fərdi sistemlər, bütxanaya dönən qəlblər,
baxan-kor gözlər, keyləşən şüurlar,
oğurlanan duyğular, vahiməli bir şəxsiyyət
zəifliyi olan natarazlıq...
İrfan, ehsan, təqva və bunların yaratdığı
daxili zənginlik, idrak, qaybiyyət və kamil şəxsiyyət.
Bütün bunlarmı?
Fikir verməyin. Bütün bunlar SİZİN probleminiz.
Həm də bu dünyada xilas olmağı gözləyən bir çox torpaqlar,
ölkələr, toplumlar və fərdlər var. ONLARI
xilas etməliyik. Baxın, filan yer də “işğal” edildi.
İndi ONLARI kim qurtaracaq?
Qərar sizin, amma, yaxşı olar ki, siz yenə də bu kitabı
oxumayın. Çünki bu kitab ONLARDAN
deyil SİZDƏN bəhs edir.


Azerislam.com


|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:56
GÜNƏŞ07:27
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:55
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:22
İŞA [ 4 rükət ]19:48
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka