Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

DÜŞÜNCƏ GÜNDƏMİ

"Sərvət də, övlad da fani dünya həyatının bər-bəzəkləridir..."

Böyük ölçüdə bax ...  "Düşünmədən öyrənmək yararsız, öyrənmədən düşünmək təhlükəlidir"

Böyük ölçüdə bax ...  


"Qurban, nə ətdir, nə də tətil..."

Böyük ölçüdə bax ...  
Biz insana şah damarından daha yaxınıq

Böyük ölçüdə bax ...  


İnsan qəribə məxluqdur...

Böyük ölçüdə bax ...  "Kitablar ağıllı kəslərin bağçaları..."

Böyük ölçüdə bax ...  


Məni zalımların zülmü deyil, məzlumların səssizliyi qorxudur.

Böyük ölçüdə bax ...  Şəfqət elə bir dildir ki...

Böyük ölçüdə bax ...  


"Yolda yürüyənin izi olar..."

Böyük ölçüdə bax ...  "Yer üzünün müəllimi ola bilmək üçün göy üzünün tələbəsi olmaq lazımdır"

Böyük ölçüdə bax ...  


"Birlikdə iş görmək, sadəcə birlikdə iş görərək öyrənilir. Bu məktəbin adı isə camaatdır"

Böyük ölçüdə bax ...  "Azadlığınız üçün göy üzünü satın almağa ehtiyac yoxdur"

Böyük ölçüdə bax ...  


Camaat sevginin bir yerə topladığı ülfət adlı ürək dövlətini qura bilən insanların cəmidir.

Böyük ölçüdə bax ...  Görmə! Dinmə! Düşünmə!

Böyük ölçüdə bax ...  

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:52
GÜNƏŞ07:23
ZÖHR [ 4 rükət ]12:54
ƏSR [ 4 rükət ]15:58
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:25
İŞA [ 4 rükət ]19:51
GECƏYARI00:08
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka