Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

DÜŞÜNCƏ GÜNDƏMİ

"Yumurta içəridən qırılarsa həyat başlayar"

Böyük ölçüdə bax ...  


"Bütün yatanları oyandırmağa bir tək oyaq yetər"

Böyük ölçüdə bax ...  


Dünya ilə nigahlanmaq istəyəndən
dünya da mehr olaraq dinini istəyər!

Böyük ölçüdə bax ...  


"And olsun zamana ki, insan ziyan içindədir..."

Böyük ölçüdə bax ...  Şeytan qapınızı belə döyər: din-dən-dön...

Böyük ölçüdə bax ...  "İnsanların çoxu..."

Böyük ölçüdə bax ...  


Zaman çox gözəl müəllimdir, amma sonunda tələbələrini öldürür...

Böyük ölçüdə bax ...  "Hər kəs öz düşüncəsinin girovundadır"

Böyük ölçüdə bax ...  


"Ruhu öldürmək, bədəni öldürməkdən daha böyük cinayətdir"

Böyük ölçüdə bax ...  "Oruc deyir ki..."

Böyük ölçüdə bax ...  


“Kral da, dilənçi də eyni iştahla acarlar“

Böyük ölçüdə bax ...  "İnsan özünü haqla məşğul etməzsə batil onu işğal edər"

Böyük ölçüdə bax ...  


"İnsan beyni dəyirman daşına oxşayır..."

Böyük ölçüdə bax ...  


 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:23
GÜNƏŞ07:58
ZÖHR [ 4 rükət ]12:52
ƏSR [ 4 rükət ]15:26
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:46
İŞA [ 4 rükət ]19:16
GECƏYARI00:04
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka