Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

DÜŞÜNCƏ GÜNDƏMİ

Ömrünüz Ramazan, Axirətiniz bayram olsun! Amin.
Azerislam.com

Böyük ölçüdə bax ...  


İsrail yenə insan qanı tökdü...

Böyük ölçüdə bax ...  Hər tövbə günah hədəfinə atılmış bir oxdur...

Böyük ölçüdə bax ...  


" ...Yer üzündə olanların hamısını sizə görə xəlq edən, sonra göyə tərəf yönəlib onu yeddi qat göy edən Odur." [2:29]

Böyük ölçüdə bax ...  Arı ilə milçəyi biri-birindən ayıra bilməyənin bal yemək haqqı yoxdur!

Böyük ölçüdə bax ...  

Allahdan başqasını özlərinə dost tutanların aqibəti özünə yuva qurmuş hörümçəyin məsəlinə bənzəyər...

Böyük ölçüdə bax ...  


Görəsən, bir gecəlik qalacağı otelin neçə ulduzlu olduğuyla maraqlanan insan, əbədi qalacağı axirətilə maraqlanırmı?

Böyük ölçüdə bax ...  

Kainatda nə varsa suda yaşadı öncə,
Üstümüzdən su keçər doğulunca, ölüncə ...

Böyük ölçüdə bax ...  


"... Gəmilərin dənizdə Allahın lütfü ilə üzdüyünü görmürsənmi?"

Böyük ölçüdə bax ...  

Allahın varlığına inanmaq üçün mütləq ölünün dirilməsi lazımdır? Yoxsa...

Böyük ölçüdə bax ...  


GÜCÜN RƏBBİNƏ TƏŞƏKKÜR BELƏ OLAR
İdmançımız dünyanın gözü qarşısında səcdə etdi.

Böyük ölçüdə bax ...  

"Rəbbimiz! Biz iman etdik; bu üzdən bizi bağışla, bizə mərhəmət et! Mərhəmətlilərin ən xeyirlisi Sənsən!" (Muminun, 109)

Böyük ölçüdə bax ...   

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:24
GÜNƏŞ07:59
ZÖHR [ 4 rükət ]12:52
ƏSR [ 4 rükət ]15:25
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:44
İŞA [ 4 rükət ]19:15
GECƏYARI00:04
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka