Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

DÜŞÜNCƏ GÜNDƏMİ

"Kimə "yar" dediksə, o yar açdı yaranı,
Bəlli ki, gerçək sevən yoxdur Allahdan qeyrı insanı..."

Böyük ölçüdə bax ...  


Dünyada qüsursuz iki insan vardır: Biri ölmüşdür, digəri isə hələ doğulmamışdır.

Böyük ölçüdə bax ...  Bəzən belə qərib duyğulara dalıram:
"Bu səfil dünyada mən görən nə axtarıram?"

Böyük ölçüdə bax ...  

Cəsarətin ölçüsü ölmək deyil, yaşamaqdır...

Böyük ölçüdə bax ...  "Bu dünyada yüzlərlə düşüncəsiz var ki, ətək dolusu qızıl verib, müqabilində şeytandan dərd satın alar..."

Böyük ölçüdə bax ...  


Sevmək biri‐birinə baxmaq deyil, bir istiqamətə baxa bilməkdir...

Böyük ölçüdə bax ...  Əgər getdiyiniz yolda heç bir əngəl yoxdursa, bilin ki, o yol sizi heç bir yerə aparmayacaq.

Böyük ölçüdə bax ...  


Zamanla sərvət qazanılsa da sərvətlə zaman qazanılmaz.

Böyük ölçüdə bax ...  Dünyadan "qovulanlar" Cənnətə hicrət edəcəklər...

Böyük ölçüdə bax ...  


“Əgər siz Allaha haqqı ilə təvəkkül etsəniz sizlərə quşlara rizq verdiyi kimi rizq verərdi – sabah evinizdən ac çıxar, axşam tox dönərdiniz.”

Böyük ölçüdə bax ...  Qur`ana axirətə gedən ölülərdən çox, dünyada yaşayan ölülər möhtacdır!

Böyük ölçüdə bax ...  Ölümlə həyat arasındakı məsafə sadəcə bir nəfəsdir.

Böyük ölçüdə bax ...  


"Öləcəyinizi yada salan zaman xəbərçisi..."

Böyük ölçüdə bax ...  Qur'an onunla əməl olunmaq üçün endirildi.
Fəqət insanlar onu əzbərləməyi əmələ çevirdilər.

Fudeyl bin İyad

Böyük ölçüdə bax ...  

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:55
GÜNƏŞ07:26
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:56
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:23
İŞA [ 4 rükət ]19:49
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka