Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

DÜŞÜNCƏ GÜNDƏMİ

"Gələcəyinizə yatırım yatırın"

Böyük ölçüdə bax ...  


"Nəfsə üsyan et..."

Böyük ölçüdə bax ...  "Günəşin sənə gəlməsini istəyirsənsə..."

Böyük ölçüdə bax ...  "Danış ki, kim olduğun bilinsin"

Böyük ölçüdə bax ...  


"Heç düşünməzmisiniz?"

Böyük ölçüdə bax ...  "Nəfsinin müəllimi, vicdanının şagirdi ol"

Böyük ölçüdə bax ...  


"Azadlığı istəmirəm
Zərrə-zərrə, qram-qram..."

Böyük ölçüdə bax ...  İnsanlar ikiyə ayrılır...

Böyük ölçüdə bax ...  Suçu cəmiyyət hazırlayar...

Böyük ölçüdə bax ...  


"Övladlarınızı Fironlara təslim etməyin..."

Böyük ölçüdə bax ...  
Qan yaddaşımız...

Böyük ölçüdə bax ...  


"Ən böyük hakimiyyət özünə hakim olmaqdır."

Böyük ölçüdə bax ...  "Saleh əməl kimi üstün ticarət, savab kimi əbədi qazanc yoxdur"

Böyük ölçüdə bax ...  

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:59
GÜNƏŞ07:30
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:53
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:19
İŞA [ 4 rükət ]19:46
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka