Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

[ Peyğəmbərlər / 7616 dəfə baxılıb ]
Sevgi ağıl işi deyil, qəlb işidir. Hər sevgi belədir; çünki sevginin əsas qaynağı ağıl deyil, qəlbdir. Modern dünyanın müsəlmanları olaraq bizlər təəsüflər olsun ki, bəzən bunu unuduruq. Hər şeyi qəlbimiz ilə sevərkən iş Allaha və Rəsuluna gəlincə ən böyük "ağıl sahibi" oluruq, bu məsələni ağlımıza həvalə etmək istəyirik. Unutmamalıyıq ki, insan ağlı ilə anlayar, tanıyar; lakin ürəyi ilə sevər.
[ Aktual / 17010 dəfə baxılıb ]
Başlanğıcın həm də son nöqtə olduğunu heç düşündünüzmü? Dünya dönüb başladığı yerə gəlib çatanda təvafı bitir... Sən də Dünyaya gələrkən həyatı təvaf etməyə gəldin. Dönüb hara gəldiyinə baxmaq istəyirsən, gördüyün sadəcə uzun bir yol olar. Amma unutma hara gedirsən get, nə qədər gedirsən get, sonun başlanğıca dönməkdir... Sən dönmək üçün yola çıxdığını unutmayan bir... müsafir olduğunu ağlından çıxartma. Geri dönüşün irəliyə getməklə mümkündür. Bunu da unutma... Doğuluş ölümə startdır. Finala çatmaq qələbə deyil. Qələbə, Cənnətə varmaqdır. Yolunuz açıq olsun!
[ Peyğəmbərlər / 7616 dəfə baxılıb ]
Sevgi ağıl işi deyil, qəlb işidir. Hər sevgi belədir; çünki sevginin əsas qaynağı ağıl deyil, qəlbdir. Modern dünyanın müsəlmanları olaraq bizlər təəsüflər olsun ki, bəzən bunu unuduruq. Hər şeyi qəlbimiz ilə sevərkən iş Allaha və Rəsuluna gəlincə ən böyük "ağıl sahibi" oluruq, bu məsələni ağlımıza həvalə etmək istəyirik. Unutmamalıyıq ki, insan ağlı ilə anlayar, tanıyar; lakin ürəyi ilə sevər.
[ Aktual / 17010 dəfə baxılıb ]
Başlanğıcın həm də son nöqtə olduğunu heç düşündünüzmü? Dünya dönüb başladığı yerə gəlib çatanda təvafı bitir... Sən də Dünyaya gələrkən həyatı təvaf etməyə gəldin. Dönüb hara gəldiyinə baxmaq istəyirsən, gördüyün sadəcə uzun bir yol olar. Amma unutma hara gedirsən get, nə qədər gedirsən get, sonun başlanğıca dönməkdir... Sən dönmək üçün yola çıxdığını unutmayan bir... müsafir olduğunu ağlından çıxartma. Geri dönüşün irəliyə getməklə mümkündür. Bunu da unutma... Doğuluş ölümə startdır. Finala çatmaq qələbə deyil. Qələbə, Cənnətə varmaqdır. Yolunuz açıq olsun!
[ Təfsir / 9433 dəfə baxılıb ]
Surə insanın səadətini və fəlakətini öz əlləri ilə hazırladığını bəyan edir. Allah əsrə and içərək bizə ilahi bir həqiqəti bildirir: “Şübhəsiz ki, insanoğlu ziyandadır” və bu xəbərdarlıqdan sonra ziyandan xilas olanların kimlər olduğunu da xatırladır. Ziyandan xilas olmağın dörd şərti var: İman etmək, saleh əməl işləmək; haqqı və səbri tövsiyə etmək. Başqa sözlə desək: inanmaq, yaşamaq, paylaşmaq, dirənmək. İlki Allahın, ikincisi həyatın, üçüncüsü insaniyyətin, dördüncüsü həqiqətin haqqıdır. İlk ikisi fərdi, son ikisi ictimai məsuliyyətlə əlaqəlidir. Birincisi əqidəvi, qalanları əməlidir. İnsanoğlunun xilası bu dörd keyfiyyətə bağlıdır. Əks halda insan ziyandadır.
[ Müqəddəs quran / 5923 dəfə baxılıb ]
Kitabda insanlara bəyan etdiyimiz açıq-aydın dəlillər və doğru yol göstərən ayələr vəhy olunduqdan sonra onları gizli saxlayanlara həm Allah lənət edir, həm də lənət edə bilənlər lənət oxuyurlar! Bu (Quran) insanlar üçün bir bəyan, çəkinənlər üçün də bir hidayət və öyüddür. Bu Quran, Allahdan nazil olub, başqası tərəfindən yalan olaraq uydurulmayıb. Lakin o, özündən əvvəlkiləri təsdiqləyən və Kitabı müfəssəl olaraq açıqlayandır. Bunda heç bir şübhə yoxdur və aləmlərin Rəbbindəndir.
[ Aktual / 9460 dəfə baxılıb ]
İnsan Rəbbinin Allah olduğunu, kitabının Quran olduğunu, dininin İslam olduğunu, Peyğəmbərinin Muhəmməd olduğunu öldükdən sonra "öyrənirsə" bu ona nə qədər faydalı olacaq ki? Əhliyyəti olmayıb maşını ilə divara çarpılıb ölən birinin üstündə bir polis əməkdaşının "Yol təhlükəsizliyi qaydaları"nı oxuduğunu düşünək: "Qırmızı işıqda duracaqsan, yaşıl işıqda hərəkət edəcəksən, dönərkən sağ və ya sol işqları yandıracaqsan. Sürəti artırmayacaqsan, diqqətli davranacaqsan..." Bunun qəza edən və qəzada ölən birinə nə qədər faydası var?!
[ Aktual / 11935 dəfə baxılıb ]
Namaz üçün Azan oxumağa başlayınca Şeytan dəhşətlə qaçmağa başlayar. Və bu qaçışını Azan səsini eşitməyənə qədər davam etdirər. Azan bitincə geri dönər. Namaz üçün iqamə oxununca eyni şəkildə oradan uzaqlaşıb gedər. İqamə bitincə yenə geri dönər. Müsəlmanın namazını ifsad üçün gələr və onun yadına bir şeylər salmağa çalışar: "bunu, bunu xatırla!" Müsəlmanı o qədər çaşdırar ki, o da neçə rükət namaz qıldığını bilməz"
[ Islam tarixi / 7015 dəfə baxılıb ]
Tarixi qaynaqlardakı rəvayətlərə görə Xabbabın müşrik sahibəsi Ummu Ənmar öz dəmirçixanasında Xabbab (r.anhı) İslamdan döndərmək üçün ocaqda qızdırdığı dəmirlə onun başını və digər bədən üzvlərini dağlayarmış. Müşriklər kölə olan himayədarsız Xabbab İbn Əratin çılpak vücudunu tikanlar içində sürüyərmişlər. Bəzən də müşrik düşmənləri Məkkənin günorta istisində ona dəmirdən zireh geyindirər, onu qızmar günəşin altında saxlayardılar.
[ Aktual / 10924 dəfə baxılıb ]
İnsanla əlaqəli olan, insanı maraqlandıran, insanla maraqlanan hər hərəkətin, hər ideologiyanın, hər sosial fəaliyyətin bir "çağrı"sı var. İdeologiyanın təbliği üçün yazılmış hər kitab, bəlkə də hər cümlə bizi bir şeylərə dəvət edir; ya müsbət, ya da mənfi dəyişiliklərə, çevrilişlərə bizləri dəvət edən ən böyük amil məhz bu çağrıdır. Hər çağrı bir əmələ dəvət olduğu kimi Azan da bir əmələ, bir qulluğa, bir funksiyanı icra etməyə dəvətdir.
GÜCÜN RƏBBİNƏ TƏŞƏKKÜR BELƏ OLAR
İdmançımız dünyanın gözü qarşısında səcdə etdi.

Böyük ölçüdə bax ...  

"Rəbbimiz! Biz iman etdik; bu üzdən bizi bağışla, bizə mərhəmət et! Mərhəmətlilərin ən xeyirlisi Sənsən!" (Muminun, 109)

Böyük ölçüdə bax ...  

  SON ƏLAVƏLƏR  

  RƏSULULLAHI NECƏ SEVMƏLİYİK?

  DOĞUM gününə “ÖLÜM” təbriki

  ƏSR SURƏSİ

  QURANI TANIYAQ [2]

  DİNİMİZDƏ TOY VƏ YAS MƏRASİMİ

  AZAN [3]

  TÖVHİDİN DAŞIYICILARI-4. XABBAB İbn ƏRAT

  AZAN [2]

  FİL SURƏSİ

  AZAN [1]

  XİLAFƏT: ƏBU BƏKİR DÖNƏMİ [4]

  QURANI TANIYAQ [1]

  NUH ƏLEYHİSSALAM

  HƏZRƏTİ ƏBU BƏKİR VƏ HƏZRƏTİ ƏLİ

  KAFİRUN SURƏSİ

  BƏTN... ÖLÜM... DOĞULUŞ...

  XOCALI QƏTLİYAMI və UHUD DÖYÜŞÜ

  XİLAFƏT: ƏBU BƏKİR DÖNƏMİ [2]

  CÜMƏ NAMAZI

  Alimlərimiz: Əllamə Cəmaləddin (İzzədin) Yusif ibn İbrahim Ərdəbili

  ƏXLAQ  

  ŞƏRİƏT  

  DİLİNİZİ GÜNAHLARDAN QORUYUN

  DONUZ ƏTİ VƏ ONUN ZƏRƏRLƏRİ

  YALNIZ AZERİSLAMDA - HƏCC FOTOLARDA (37 foto)

  ƏRAFA GÜNÜ

  QURBAN KƏSMƏK

  TARİX  

  SÜNNƏ  

  AİLƏ  

  ƏQİDƏ  

  ELM  

  AKTUAL  

  MƏSCİDDƏ PARTLAYIŞ OLDU, ÖLƏN VƏ YARALANAN VAR

  HƏDDİ AŞMAQ - BU YOLVERİLMƏZDİR

  UŞAQLARIN XOŞBƏXTLİYİ

  YAY, YOXSA CƏHƏNNƏM İSTİSİ...

  SIĞORTA

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:59
GÜNƏŞ07:30
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:53
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:19
İŞA [ 4 rükət ]19:46
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka