Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

QARDAŞLIQ MÜNASİBƏTI QURMAQ


عن أنس قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين بن مسعود والزبير


568.Ənəs ibn Malik (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) ibn Məsudla Zubeyr arasında qardaşlıq münasibəti qurdu.
[ Səhihdir ]

عن أنس بن مالك قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري التي بالمدينة


569.Ənəs ibn Malik (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) mənim Mədinədəki evimdə Qureyşlə ənsar arasında qardaşlıq ittifaqı bağladı.
[ Səhihdir ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:59
GÜNƏŞ07:30
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:53
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:19
İŞA [ 4 rükət ]19:46
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka