Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

Cahiliyyət dövründəki andlaşma (pis işdə əlbir olma)


عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهدت مع عمومتى حلف المطيبين فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم


567.Abdurrəhman ibn Auf (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Mən əmilərimlə birlikdə Mutayyəbin andlaşmasında iştirak etdim. Mənə qırmızı dəvələr verilsə belə, mən o əhdi pozmaram”.
[ Səhihdir ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:59
GÜNƏŞ07:30
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:53
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:19
İŞA [ 4 rükət ]19:46
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka