Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

TƏCRÜBƏLƏR


عن هشام بن عروة عن أبيه قال كنت جالسا عند معاوية فحدث نفسه ثم انتبه فقال لا حلم إلا تجربة يعيدها ثلاثا


564.Urva rəvayət edir ki, mən Müaviyənin (r.a) yanında oturmuşdum. O bir qədər öz-özünə danışdıqdan sonra başını qaldırıb (üç dəfə) dedi: “İnsan təcrübə əldə etməyincə ağıllı-kamallı ola bilməz”.
[ Səhihdir ]
عن أبى سعيد قال لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة


565/1.Əbu Səid (r.a) demişdir: “Xətaya yol verən adam ancaq gözəl əxlaq sahibi olar, təcrübədən keçmiş adam da ancaq müdrik olar”.
[ İsnadı zəifdir ]

عن أبى سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله


565/2. Əbu Səid (r.a) başqa isnadla buna bənzər hədis rəvayət etmişdir.
[ Zəifdir ]
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:59
GÜNƏŞ07:30
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:53
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:19
İŞA [ 4 rükət ]19:46
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka