Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

AĞIL QƏLBDƏDIR


عن عياض بن خليفة عن على رضي الله عنه أنه سمعه بصفين يقول إن العقل في القلب والرحمة في الكبد والرأفة في الطحال والنفس في الرئة


547. İyad ibn Xəlifə rəvayət edir ki, Əlinin (r.a) Səffeyn döyüşündə belə dediyini eşitdi: “Həqiqətən, ağıl qəlbdədir, mərhəmət (qara) ciyərdədir, şəfqət dalaqdadır və nəfəs ağ ciyərdədir”.
[ İsnadı həsəndir ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:17
GÜNƏŞ07:53
ZÖHR [ 4 rükət ]12:35
ƏSR [ 4 rükət ]14:57
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:15
İŞA [ 4 rükət ]18:47
GECƏYARI23:46
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka