Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

KİŞİNİN ÖZ EVİNDƏ GÖRDÜYÜ İŞLƏR

[ Hədis elmi / 9754 dəfə baxılıb ]   
|
 

عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في أهله فقالت كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرة الصلاة خرج


538.Əsvəd deyir ki, mən Aişədən (r.a) soruşdum: “Peyğəmbər (s.a.s) evində nə iş görərdi?” (Aişə r.a) dedi: “O, ailəsinin işlərini görər, namazın vaxtı gəldikdə isə (namaz qılmaq üçün) evdən çıxardı”.
[ Səhihdir ]


عن عروة قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته قالت يخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجل في بيته


539.Urva rəvayət edir ki, mən Aişədən (r.a) soruşdum: “Peyğəmbər (s.a.s) evində nə iş görərdi?” (Aişə r.a) dedi: “O, çəkməsini tikər və kişinin öz evində gördüyü işləri görərdi”.
[ Səhihdir ]


عن هشام عن أبيه قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت ما يصنع أحدكم في بيته يخصف النعل ويرقع الثوب ويخيط


540.Urva rəvayət edir ki, mən Aişədən (r.a) soruşdum: “Peyğəmbər (s.a.s) evində nə iş görərdi?” (Aişə r.a) dedi: “Sizlərdən hər birinizin öz evində etdiyini (edərdi). O, çəkməsini tikər, paltarını yamayar və tikərdi”.
[ Səhihdir ]

عن عمرة قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته قالت كان بشرا من البشر يفلى ثوبه ويحلب شاته


541.Amra rəvayət edir ki, mən Aişədən (r.a) soruşdum: “Peyğəmbər (s.a.s) evində nə iş görərdi?” (Aişə r.a) dedi: “O, bəşər övladından olan bir insan idi. Paltarını təmizləyər və qoyununu sağardı”.
[ Səhihdir ]

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:59
GÜNƏŞ07:30
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:53
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:19
İŞA [ 4 rükət ]19:46
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka