Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

XƏSTƏ NƏ CAVAB VERİR

[ Hədis elmi / 8473 dəfə baxılıb ]   
|
 

حدثنا عمرو بن سعيد قال دخل الحجاج على بن عمر وأنا عنده فقال كيف هو قال صالح قال من أصابك قال أصابنى من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله يعنى الحجاج


528.Amr ibn Səid rəvayət edir ki, Həccac ibn Ömərin (r.a) yanına gəldi. Mən də orada idim. (Həccac) soruşdu: “Halın necədir?” (İbn Ömər r.a) dedi: “Yaxşıdır!” (Həccac) soruşdu: “Səni kim yaralayıb?” (İbn Ömər r.a) dedi: “Məni, silah götürmək qadağan olduğu bir gündə məni silah götürməyə məcbur edən adam yaraladı”. O, bu sözlə Həccacı nəzərdə tuturdu.
[ İsnadı səhihdir ]

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:59
GÜNƏŞ07:30
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:53
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:19
İŞA [ 4 rükət ]19:46
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka