Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

XƏSTƏYƏ BAŞ ÇƏKMƏYİN FƏZİLƏTİ

[ Hədis elmi / 8460 dəfə baxılıb ]   
|
 

عن أبى أسماء قال من عاد أخاه كان في خرفة الجنة قلت لأبى قلابة ما خرقة الجنة قال جناها قلت لأبى قلابة عن من حدثه أبو أسماء قال عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم


521.Əbu Əsma deyir ki: “Kim xəstə qardaşına baş çəksə, (qayıdanadək) Cənnət xürfəsində olar”.
Asim deyir ki, mən Əbu Qilabədən soruşdum: “Cənnət xürfəsi nədir?” O dedi: “Cənnətin bir yerə yığılmış meyvələridir” Mən Əbu Qilabəyə dedim: “Əbu Əsma bu hədisi kimdən rəvayət etmişdir?” Dedi ki: “Sövbandan (r.a), o da Peyğəmbərdən (s.a.s) rəvayət etmişdir”.

Musənnə dedi: “Buna bənzər hədisi bizə Əbu Qilabə Əbul-Əş'əsdən, o da Əsma ər-Rəhbidən, o da Sövbandan (r.a) o da Peyğəmbərdən (s.a.s) rəvayət etmişdir.
[ Səhihdir ]

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:59
GÜNƏŞ07:30
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:53
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:19
İŞA [ 4 rükət ]19:46
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka