Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

Xəstəyə baş çəkdikdə (Allahdan) onun üçün şəfa diləmək


حدثني ثلاثة من بنى سعد كلهم يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى فقال ما يبكيك قال خشيت أن أموت بأرالتي هاجرت منها كما مات سعد قال اللهم اشف سعدا ثلاثا فقال لي مال كثير يرثنى ابنتى أفأوصى بمالى كله قال لا قال فبالثلثين قال لا قال فالنصف قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير إن صدقتك من مالك صدقة ونفقتك على عيالك صدقة وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس وقال بيده520.Sə'din (r.a) üç oğlu rəvayət edir ki, Məkkədə ikən Peyğəmbər (s.a.s) Sə'də (r.a) baş çəkdi. Sə'd (r.a) ağladı. Peyğəmbər (s.a.s) soruşdu: “Səni ağladan nədir?” O dedi: “Qorxuram ki, Sə'd (ibn Xovlə) öldüyü kimi, mən də hicrət etdiyim (şəhərimdən köçüb gəldiyim bu) torpaqda ölüm”. Peyğəmbər (s.a.s) (üç dəfə): “Allahım, Sə'də şəfa ver!”- deyə dua etdi. Sə'd (r.a) dedi: “Mənim çoxlu mal-dövlətim var. Qızım ona varis olacaq. Mən malımın hamısını (Allah yolunda) vəsiyyət edə bilərəmmi?” O: “Xeyr!”- deyə cavab verdi. Soruşdum: “Bəs üçdə ikisini necə?” O (yenə): “Xeyr!”- deyə cavab verdi. Soruşdum: “Bəs yarısını necə?” O (yenə): “Xeyr!”- deyə cavab verdi. Soruşdum: “Bəs üçdə birini necə?” O dedi: “Üçdə birini (verə bilərsən). Lakin üçdə biri də çoxdur. Sözsüz ki, malından verdiyin sədəqə sədəqə sayılır. Ailən üçün xərclədiklərin də sədəqədir. Zövcənin sənin yeməyindən yediyi də sədəqədir. Sənin öz ailənə mal qoyub getməyin, onları dilənmək qarşısında qoymaqdan daha xeyirlidir”.
Ravi deyir ki, Peyğəmbər (s.a.s) əli ilə işarə edib danışırdı.
[ Səhihdir ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:59
GÜNƏŞ07:30
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:53
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:19
İŞA [ 4 rükət ]19:46
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka