Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

GECƏ VAXTI XƏSTƏNİ ZİYARƏT ETMƏK

[ Hədis elmi / 7603 dəfə baxılıb ]   
|
 

عن خالد بن الربيع قال لما ثقل حذيفة سمع بذلك رهطه والأنصار فأتوه في جوف الليل أو عند الصبح قال أي ساعة هذه قلنا جوف الليل أو عند الصبح قال أعوذ بالله من صباح النار قال جئتم بما أكفن به قلنا نعم قال لا تغالوا بالأكفان فإنه إن يكن لي عند الله خير بدلت به خيرا منه وإن كانت الأخرى سلبت سلبا سريعا قال بن إدريس أتيناه في بعض الليل


496.Xalid ibn Rabi rəvayət edir ki, Huzeyfənin (r.a) xəstəliyi ağırlaşarkən onun yaxınları və ənsar gecənin bir yarısı, yaxud səhərə yaxın ona baş şəkməyə gəldi. O soruşdu: “Bu nə vaxtın gəlməyidir?” Biz dedik: “Gecənin bir yarısıdır, yaxud səhərə yaxındır” O dedi: “Atəşin sabahından Allaha sığınıram!” (Sonra sözünə davam edib) dedi: “Məni kəfənləyəcəyiniz şeyi gətirmisinizmi?” Biz: “Bəli!”- deyə cavab verdik. O dedi: “Kəfənlərdə həddi aşmayın! Əgər Allah yanında mənim bir xeyirim olsa, ondan daha xeyirlisi ilə əvəz olunar. Yox əgər başqa cür olarsa, məndən tezliklə götürülər”.
İdris deyir ki, biz onun yanına gecənin bir yarısında gəldik.
[ İsnadı zəifdir ]

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد


497.Aişə (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Körük dəmirin pasını necə aparırsa, mömin də xəstələndiyi zaman Allah onun günahlarını eləcə silib aparır”.
[ Səhihdir ]

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصاب بمصيبة وجع أو مرض إلا كان كفارة ذنوبه حتى الشوكة يشاكها أو النكبة


498.Aişə (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Hansı müsəlmana bir müsibət, – bir dərd və ya bir xəstəlik – üz verərsə, bu onun günahlarına kəffarə olar. Hətta (ayağına) batan bir tikan, yaxud başına gələn bir fəlakət də (onun üçün kəffarədir)”.
[ Səhihdir ]

عن عائشة بنت سعد أن أباها قال اشتكيت بمكة شكوى شديدة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودنى فقلت يا رسول الله انى أترك مالا وانى لم اترك إلا ابنة واحدة أفأوصى بثلثى مالي وأترك الثلث قال لا قال أوصى بالنصف وأترك لها النصف قال لا قلت فأوصى بالثلث وأترك لها الثلثين قال الثلث والثلث كثير ثم وضع يده على جبهتى ثم مسح وجهي وبطنى ثم قال اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته فما زلت أجد برد يده على كبدى فيما يخال إلى حتى الساعة


499.Sə'd rəvayət edir ki, mən Məkkədə şiddətli xəstəliyə tutul¬dum. Peyğəmbər (s.a.s) mənə baş çəkdi. Mən dedim: “Ey Allahın elçisi! Mən mal-dövlət qoyub gedirəm. Özümdən sonra yalnız bir qız uşağı (varis) qoyub gedirəm. Malımın üçdə ikisini (Allah yolunda) vəsiyyət edib üçdə birini (varisə) saxlaya bilərəmmi?” O: “Xeyr!”- deyə cavab verdi. Soruşdum: “Malımın yarısını (Allah yolunda) vəsiyyət edib yarısını (varisə) saxlaya bilərəmmi?” O: “Xeyr!”- deyə cavab verdi. Soruşdum: “Malımın üçdə birini (Allah yolunda) vəsiyyət edib üçdə ikisini (varisə) saxlaya bilərəmmi?” O dedi: “Üçdə birini (verə bilərsən). Lakin üçdə biri də çoxdur”. Sonra Peyğəmbər (s.a.s) əlini mənim alnıma qoydu, üzümü və qarnımı sildi. Sonra da dedi: “Allahım, Sə'də şəfa ver və onun hicrətini tamamla!” Mən indiyə qədər onun əlinin soyuqluğunu ciyərim üstündə hiss edirəm.
[ Səhihdir ]

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:59
GÜNƏŞ07:30
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:53
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:19
İŞA [ 4 rükət ]19:46
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka