Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

OTAQLAR DÜZƏLTMƏK

[ Hədis elmi / 8770 dəfə baxılıb ]   
|
 

عن ثابت أنه كان مع أنس بالزاوية فوق غرفة له فسمع الأذان فنزل ونزلت فقارب في الخطا فقال كنت مع زيد بن ثابت فمشى بي هذه المشية وقال أتدري لم فعلت بك فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشى بي هذه المشية وقال أتدري لم مشيت بك قلت الله ورسوله أعلم قال ليكثر عدد خطانا في طلب الصلاة


458. Sabit (r.a) rəvayət edir ki, mən Ənəslə (r.a) birgə Mədinəyə yaxın bir yerdə yerləşən Ənəsin (r.a) otağının üstündə idik. Ənəs (r.a) azanı eşidib aşağı endi, mən də aşağı endim. Qısa addımlarla adımlayıb dedi: “Mən Zeyd ibn Sabitlə (r.a) bir yerdə idim. O da bu cür addımlayıb dedi: “Bilirsən mən nə üçün belə etdim? Ona görə ki, Peyğəmbər (s.a.s) mənimlə bu cür addımlayaraq getmiş və demişdi: “Bilirsən mən nə üçün belə yeridim?” Mən dedim: “Allah və Onun elçisi daha yaxşı bilir!” O dedi: “Bu cür qısa addımlarla yeridim ki, namaza qədər çox addım ataq”.
[ Zəifdir ]

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:00
GÜNƏŞ07:31
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:52
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:18
İŞA [ 4 rükət ]19:44
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka