Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

KİŞİNİN ÖZ İŞÇİLƏRİLƏ BİRGƏ ÇALIŞMASI

[ Hədis elmi / 6568 dəfə baxılıb ]   
|
 

عن عبد الله بن عمرو قال لابن أخ له خرج من الوهط أيعمل عمالك قال لا أدرى قال أما لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمالك ثم التفت إلينا فقال ان الرجل إذا عمل مع عماله في داره وقال أبو عاصم مرة في ماله كان عاملا من عمال الله عز وجل


448. Abdullah ibn Amr bostandan çıxan qardaşı oğlundan soruşdu: “İşçilərin işləyirmi?” O: “Bilmirəm!”- deyə cavab verdi. (Abdullah) dedi: “Əgər sən Səqif qəbiləsindən olsaydın işçilərinin nə işlə məşğul olduğunu bilərdin”. Sonra o, bizə tərəf üz tutub dedi: “Əgər kişi işçiləri ilə birgə öz evində işləyərsə, qüdrətli və əzəmətli Allahın işçilərindən hesab olunar”.
[ Səhihdir ]
|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:30
GÜNƏŞ07:59
ZÖHR [ 4 rükət ]13:25
ƏSR [ 4 rükət ]16:23
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:50
İŞA [ 4 rükət ]20:16
GECƏYARI00:40
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka