Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

KİŞİNİN ÖZ İŞÇİLƏRİLƏ BİRGƏ ÇALIŞMASI


عن عبد الله بن عمرو قال لابن أخ له خرج من الوهط أيعمل عمالك قال لا أدرى قال أما لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمالك ثم التفت إلينا فقال ان الرجل إذا عمل مع عماله في داره وقال أبو عاصم مرة في ماله كان عاملا من عمال الله عز وجل


448. Abdullah ibn Amr bostandan çıxan qardaşı oğlundan soruşdu: “İşçilərin işləyirmi?” O: “Bilmirəm!”- deyə cavab verdi. (Abdullah) dedi: “Əgər sən Səqif qəbiləsindən olsaydın işçilərinin nə işlə məşğul olduğunu bilərdin”. Sonra o, bizə tərəf üz tutub dedi: “Əgər kişi işçiləri ilə birgə öz evində işləyərsə, qüdrətli və əzəmətli Allahın işçilərindən hesab olunar”.
[ Səhihdir ]
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:23
GÜNƏŞ07:58
ZÖHR [ 4 rükət ]12:53
ƏSR [ 4 rükət ]15:27
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:47
İŞA [ 4 rükət ]19:17
GECƏYARI00:05
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka