Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

İSRAFÇILAR

[ Hədis elmi / 8377 dəfə baxılıb ]   
|
 

عن أبى العبيدين قال سألت عبد الله عن المبذرين قال الذين ينفقون في غير حق


444.Əbul-Ubeydeyn deyir ki, mən Abdullahdan (r.a) israfçılar barədə soruşdum. O dedi: “(Bunlar) varını boş yerə xərcləyənlərdir”.
[ İsnadı səhihdir ]


عن ابن عباس المبذرين قال المبذرين في غير حق


445.İbn Abbas (r.a) (əl-İsra surəsinin 27-ci) ayəsindəki:
“Bədxərc adamlar” sözünü, “malını boş yerə xərcləyənlərdir”- deyə izah etmişdir”.
[ İsnadı həsəndir ]

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:50
GÜNƏŞ07:20
ZÖHR [ 4 rükət ]12:54
ƏSR [ 4 rükət ]15:59
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:28
İŞA [ 4 rükət ]19:53
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka