Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

SÖYÜŞ SÖYMƏK

[ Hədis elmi / 4075 dəfə baxılıb ]   
|
 

عن بن عباس قال استب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسب أحدهما والآخر ساكت والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ثم رد الآخر فنهض النبي صلى الله عليه وسلم فقيل نهضت قال نهضت الملائكة فنهضت معهم ان هذا ما كان ساكتا ردت الملائكة على الذي سبه فلما رد نهضت الملائكة


419. İbn Abbas (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbərin (s.a.s) dövründə iki kişi bir-biri ilə söyüşdü. Onlardan biri söydü, o birisi isə susdu. Peyğəmbər (s.a.s) (onların yanında) oturmuşdu. Elə ki, söyülən adam cavab qaytarmağa başladı, Peyğəmbər (s.a.s) durub getdi. Ondan soruşdular: “(Nə üçün) durub getdin?” O dedi: “Mələklər durub getdilər deyə mən də onlarla bərabər durub getdim. Nə qədər ki, o susurdu mələklər söyən adamın cavabını verirdi. Elə ki, cavab verdi, mələklər ondan uzaqlaşdı”.
[ İsnadı zəifdir ]

عن أم الدرداء أن رجلا أتاها فقال إن رجلا نال منك عند عبد الملك فقالت أن نؤبن بما ليس فينا فطالما زكينا بما ليس فينا


420. Ummu Dərda (r.a) deyir ki, bir kişi onun yanına gəlib dedi: “Bir adam Abdul Malikin yanında sənə böhtan atdı”. Ummu Dərda (r.a) dedi: “Bizdə olmayan şeyi bizə eyib tuturlar. Halbuki bizdə olmayan şeylə bizi nə qədər tərifləyiblər”.
[ Həsən səhihdir ]

عن عبد الله إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوى فقد خرج أحدهما من الإسلام أو بريء من صاحبه

421. Abdullah (r.a) dedi: “Kişi öz dostuna: “Sən mənim düşmənimsən!”- desə, ikisindən biri ya İslamdan çıxar, ya da dostundan uzaqlaşmış olar”.
Qeys rəvayət edir ki, Əbu Cuheyfə mənə bildirdi ki, sonra Abdullah (r.a) bu ayəni oxudu:

إِلأَّ مَنْ تَابَ

“Tövbə edənlərdən başqa”.
[ İsnadı səhihdir ]

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:00
GÜNƏŞ07:31
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:52
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:18
İŞA [ 4 rükət ]19:44
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka