Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

KİŞİNİN ÖZ CAMAATINI SEVMƏSİ


حدثتني امرأة يقال لها فسيلة قالت سمعت أبى يقول قلت يا رسول الله أمن العصبية أن يعين الرجل قومه على ظلم قال نعم


396. Fuseylə rəvayət edir ki, mən atamın belə dediyini eşitdim: “Mən (Peyğəmbərə (s.a.s) dedim: “Ey Allahın elçisi! Məgər kişinin zülmə qarşı öz tayfasına yardım etməsi tayfabazlıq sayılırmı”. O: “Bəli!”- deyə cavab verdi.
[ Zəifdir ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:58
GÜNƏŞ07:29
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:54
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:21
İŞA [ 4 rükət ]19:47
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka