Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

Tərəflər arasındakı münasibətləri düzəltmək


عن أبى الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى قال صلاح ذات البين وفساد ذات البين هى الحالقة


391.Əbu Dərda (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Sizə namazdan, orucdan və sədəqədən daha fəzilətli bir dərəcə barədə xəbər verimmi?” (Səhabələr): “Bəli!”- deyə cavab verdilər. O dedi: “Küsülüləri barışdırmaqdır! Dostların arasını vurmaq isə dəlləklikdir”. (Dəllək ülgüclə saçları qırxdığı kimi bu yaramaz xislət də dinə xələl gətirir.)
[ Səhihdir ]


عن بن عباس فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم قال هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم


392. İbn Abbas (r.a): “Allahdan qorxun və aranızdakı ixtilafları həll edin.” (əl-Ənfal, 1) ayəsini izah edib demişdir: “Bu, Allahın möminlərə göstərdiyi təzyiqdir ki, Allahdan qorxub aralarındakı ixtilaflara son qoysunlar!”
[ İsnadı səhihdir ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:23
GÜNƏŞ07:58
ZÖHR [ 4 rükət ]12:53
ƏSR [ 4 rükət ]15:27
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:47
İŞA [ 4 rükət ]19:17
GECƏYARI00:05
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka