Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

UŞAĞI QUCAQLAMAQ

[ Hədis elmi / 8340 dəfə baxılıb ]   
|
 

عن يعلى بن مرة أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام فإذا حسين يلعب في الطريق فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه فجعل يمر مرة ههنا و مرة ههنا يضاحكه حتى أخذه فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه ثم أعتنقه فقبله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين منى وأنا منه أحب الله من أحب الحسن و الحسين سبطان من الأسباط


364. Yə'lə ibn Murra (r.a) deyir ki, biz Peyğəmbərlə (s.a.s) birgə yola çıxdıq və yemək süfrəsinə dəvət olunduq. O zaman Huseyn (r.a) yolda oynayırdı. Peyğəmbər (s.a.s) camaatın önündə yüyürərək əllərini Huseynə (r.a) tərəf açdı. O, gah o yana, gah da bu yana (sağa-sola) keçərək, onu güldürərək qucağına aldı. Peyğəmbər (s.a.s) bir əli ilə onun çənəsinin altından, o biri əli ilə də onun başından tutub onu (yüngülcə) sıxaraq öpdü. Sonra Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “”Huseyn məndəndir, mən də ondan! Həsən və Huseyni sevən hər kəsi Allah da sevər. Onlar mənim nəvələrimdəndir.
[ Həsəndir ]

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:55
GÜNƏŞ07:26
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:56
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:23
İŞA [ 4 rükət ]19:49
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka