Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

Danışmağa və sual verməyə böyüklər başlayar

[ Hədis elmi / 7675 dəfə baxılıb ]   
|
 

عن رافع بن خديج وسهل بنابى حثمة أنهما حدثا أو حدثاه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبر قال يحيى ليلى الكلام الأكبر فتكلموا في أمر صاحبهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أستحقوا قتيلكم أو قال صاحبكم بايمان خمسين منكم قالوا يا رسول الله أمر لم نره قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله قال سهل فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركضتنى برجلها


Rafi ibn Xədic və Səhl ibn Əbu Həsmə rəvayət edirlər ki, Abdullah ibn Səhl (r.a) və Muheyyisə ibn Məsud (r.a) Xeybərə gəldilər. Onlar Xurma baxçasında bir-birindən ayrıldılar. Sonra Abdullah ibn Səhl (r.a) öldürüldü. Abdurrəhman ibn Səhl (r.a) və Məsudun oğlanları – Huveyyisə (r.a) və Muheyyisə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.s) yanına gəldilər ki, yoldaşları barədə ona xəbər versinlər. Onların ən kiçiyi – Abdurrəhman (r.a) sözə başladıqda Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “(Özündən) böyüklərə hörmət et!”
Yəhya dedi: Yaşca ən böyük olan danışsın. Sonra onlar yoldaşları barədə ona xəbər verdilər. Peyğəmbər (s.a.s) (ölənin qardaşına) buyurdu: “Ölünüzdən – yaxud yoldaşınızdan – ötrü (onun yəhudilər tərəfindən öldürüldüyünə dair) əlli kişinin andı ilə iddia edə bilərsinizmi?” Onlar dedilər: “Ey Allahın elçisi! Bu, görmədiyimiz bir işdir”. O dedi: “Elə isə yəhudilərdən əlli kişi and içərək ittihamınızdan qurtulsunlar”. Onlar dedilər: “Ey Allahın elçisi! (Onlar) kafir tayfadır”. Peyğəmbər (s.a.s) öz tərəfindən onlara qanbahası verdi.
Səhl deyir ki, bu (qanbahası olaraq verilmiş) dəvələrdən bir dişi dəvə tövləyə girdi və ayağı ilə məni vurdu.
[ Səhihdir ]

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:56
GÜNƏŞ07:27
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:55
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:22
İŞA [ 4 rükət ]19:48
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka