Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

DOSTUNDAN ARXAYIN OLUB ONU TƏRİFLƏYƏN KƏS

[ Hədis elmi / 6836 dəfə baxılıb ]   
|
 

عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل أبو عبيدة نعم الرجل أسيد بن حضير نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح نعم الرجل معاذ بن جبل قال وبئس الرجل فلان وبئس الرجل فلان حتى عد سبعة


Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Nə gözəl kişidir Əbu Bəkr. Nə gözəl kişidir Ömər. Nə gözəl kişidir Əbu Ubeydə. Nə gözəl kişidir Useyd ibn Hudeyr. Nə gözəl kişidir Sabit ibn Qeys ibn Şəmmas. Nə gözəl kişidir Muaz ibn Amr ibnul-Cəmuh. Nə gözəl kişidir Muaz ibn Cəbəl”. Sonra da: “Nə pis kişidir filankəs. Nə pis kişidir filankəs”- deyə yeddi nəfərin adını çəkdi.
[ Səhihdir ]


عن عائشة قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس بن العشيرة فلما دخل هش له وانبسط إليه فلما خرج الرجل استأذن آخر قال نعم بن العشيرة فلما دخل لم ينبسط اليه كما انبسط إلى الآخر ولم يهش إليه كما هش للآخر فلما خرج قلت يا رسول الله قلت لفلان ثم هششت إليه و قلت لفلان ولم أرك صنعت مثله قال يا عائشة إن من شر الناس من اتقي لفحشه


Aişə (r.a) rəvayət edir ki, bir kişi Peyğəmbərin (s.a.s) yanına daxil olmaq üçün izn istədi. Peyğəmbər (s.a.s) (onu görəndə): “Nə pis yoldaşdır!”- dedi. Kişi içəri daxil olduqda isə gülərüzlə onu qarşılayıb qollarını ona tərəf açdı. (Bu) kişi çıxıb getdikdən sonra başqa birisi Peyğəmbərin (s.a.s) yanına daxil olmaq üçün izn istədi. Peyğəmbər (s.a.s) (onu görəndə): “Nə gözəl yoldaşdır!”- dedi. (Lakin) içəri daxil olduqda əvvəlkini qarşıladığı kimi onu da gülərüzlə qarşılamadı, əvvəlkini qucaqladığı kimi onu da qucaqlamadı. Kişi çıxıb getdikdən sonra dedim: “Ey Allahın elçisi! Filankəs barədə filan şey dedin, sonra da onu qucaqladın. Filankəs barədə filan şey dedin, sonra heç ona diqqət yetirmədin”. O dedi: “Ey Aişə! Həqiqətən, insanların ən pisi alçaq hərəkətlərindən ehtiyat edilən kimsədir”.
[ Birinci kişinin rəvayətindən başqa qalan rəvayət zəifdir ]

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:00
GÜNƏŞ07:31
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:52
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:18
İŞA [ 4 rükət ]19:44
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka