Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

LƏNƏT YAĞDIRAN

[ Hədis elmi / 7359 dəfə baxılıb ]   
|
 

عن أبى الدرداء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء


Əbu Dərda (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Lənət yağdıranlar Qiyamət günü nə şahid, nə də şəfaətçi olarlar”.
[ Səhihdir ]


عن أبى هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا


Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Doğru danışan adama kimisə lənətləmək yaraşmaz”.
[ Səhihdir ]


عن حذيفة قال ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة

Huzeyfə (r.a) dedi: “Bir-birini lənətləyən elə bir qövm yox¬dur ki, onların hamısına lənət olmasın”.
[ İsnadı səhihdir ]

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:30
GÜNƏŞ07:59
ZÖHR [ 4 rükət ]13:25
ƏSR [ 4 rükət ]16:23
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:50
İŞA [ 4 rükət ]20:16
GECƏYARI00:40
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka