Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

MÖMİN TƏNƏ VURAN DEYİL

[ Hədis elmi / 6947 dəfə baxılıb ]   
|
 

عن سالم بن عبد الله قال ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط ليس إنسانا وكان سالم يقول قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا


Salim ibn Abdullah dedi: “Mən Abdullah ibn Ömərin (r.a) əsla bir kiməsə lənət oxuduğunu heç vaxt eşitmədim. (Lənət etdiyi) bir insan yox idi. Abdullah ibn Ömər (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Möminə yaraşmaz ki, (kiməsə) lənət oxusun”.
[ Həsən səhihdir ]


عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يحب الفاحش المتفحش ولا الصياح في الأسواق


Cabir ibn Abdullah (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Həqiqətən, Allah ədəbsiz və kobud olanı, habelə bazarlarda bağıran adamı sevmir”.
[ Zəifdir ]


عن عبد الله بن أبى مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم فقالت عائشة وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم قال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش قالت أو لم تسمع ما قالوا قال أو لم تسمعى ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في

Abdullah ibn Əbu Muleykə Aişədən (r.a) rəvayət edir ki, yəhudilər Peyğəmbərin (s.a.s) yanına gəlib dedilər: “Ölüm olsun sizə!” Aişə (r.a) dedi: “(Ölüm) sizə olsun! Allah sizə lənət eləsin! Allahın qəzəbinə düçar olasınız!” Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Tələsmə, ey Aişə! Mülayim ol. Sərtlik və kobudluq etməkdən çəkin”. (Aişə r.a) dedi: “Məgər sən onların nə dediyini eşitmədinmi?” O dedi: “Bəs sən mənim dediyimi eşitmədinmi? (Olduğu kimi) onlara cavab verdim. Mənim onlara etdiyim dua qəbul olunur. Onların mənə etdikləri dua isə qəbul olunmur”.
[ Səhihdir ]


عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذى


Abdullah (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Mömin nə tənə vuran, nə lənət oxuyan, nə ədəbsiz, nə də təhqir edən deyil”.
[ Səhihdir ]


عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لذى الوجهين أن يكون أمينا


Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “İkiüzlü adam etibar edilməyə layiq deyil”.
[ Həsən səhihdir ]


عن عبد الله قال ألأم أخلاق المؤمن الفحش


Abdullah (r.a) dedi: “Möminin ən yaramaz əxlaqı kobudluq etməsidir”.
[ İsnadı səhihdir ]


حدثني محمد بن عبيد الكندي الكوفى عن أبيه قال سمعت علي بن أبي طالب يقول لعن اللعانون قال مروان الذين يلعنون الناس


Muhəmməd ibn Ubeyd əl-Kufi rəvayət edir ki, mən Əli ibn Əbu Talibin (ona Allahın salavatı olsun) belə dediyini eşitdim: “Lənət oxuyanlara lənət edildi!” Mərvan dedi: “(Yəni,) insanlara lənət oxuyanlara”.
[ İsnadı zəifdir ]

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:56
GÜNƏŞ07:27
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:55
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:22
İŞA [ 4 rükət ]19:48
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka