Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

ŞƏRİƏTİ BAŞA DÜŞƏN GÖZƏL ƏXLAQ SAHİBLƏRİ

[ Hədis elmi / 6909 dəfə baxılıb ]   
|
 

عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل


Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) buyurdu: “Həqiqətən də adam öz əxlaqı ilə gecə namaz qılan bir kimsənin dərəcəsinə yüksəlir”.
[ Səhihdir ]

عن أبي هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, mən Peyğəmbərin (s.a.s) belə buyurduğunu eşitdim: “İslamda sizin ən xeyirliniz (şəriəti) başa düşən və əxlaqı ən gözəl olanınızdır”.
[ Səhihdir ]

حدثني ثابت بن عبيد قال ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم ولا أفكه في بيته من زيد بن ثابت

Sabit ibn Ubeyd deyir ki: “Mən Zeyd ibn Sabit (r.a) kimi camaat yanında özünü ciddi aparan, evində isə zarafatcıl olan ikinci bir adam görmədim”.
[ İsnadı səhihdir ]

عن بن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله عز وجل قال الحنيفية السمحة


İbn Abbas (r.a) deyir ki, Peyğəmbərdən (s.a.s) soruşdular: “Qüd¬rətli və əzəmətli Allaha ən sevimli olan (din) hansı dindir?” O: “Sırf Təkallahlılıq!”- deyə cavab verdi.
[ Həsən li-ğeyrihi ]

عن عبد الله بن عمرو قال أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا حسن خليقة وعفاف طعمة وصدق حديث وحفظ أمانة

Abdullah ibn Amr (r.a) demişdir: “Elə dörd xüsusiyyət var¬dır ki, əgər bunlar sənə bəxş edilsə, dünyada itirdiyin şeylər sənə zərər verməz; gözəl əxlaq, səxavətli olmaq, doğru danışmaq və əmanəti qorumaq”.
[ Səhihdir ]

عن أبي هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما أكثر ما يدخل النار قالوا الله ورسوله أعلم قال الأجوفان الفرج والفم وما أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق


Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Bilirsinizmi, (insanı) Cəhənnəm oduna salmağa ən çox səbəb olan nədir?” (Səhabələr): “Allah və Onun elçisi daha yaxşı bilir!”- deyə cavab verdilər. O dedi: “İki boşluq; cinsiyyət üzvü və ağız”. (O, yenə soruşdu): “Bəs Cənnətə salmağa ən çox səbəb olan nədir?” (Sonra da cavab verib dedi): “Allah qorxusu və gözəl əxlaq!”
[ Həsəndir ]

عن أم الدرداء قالت قام أبو الدرداء ليلة يصلى فجعل يبكى ويقول اللهم أحسنت خلقى فحسن خلقى حتى أصبح فقلت يا أبا الدرداء ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق فقال يا أم الدرداء إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة ويسىء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار والعبد المسلم يغفر له وهو نائم فقلت يا أبا الدرداء كيف يغفر له وهو نائم قال يقوم أخوه من الليل فيتهجد فيدعو الله عز وجل فيستجيب له ويدعو لأخيه فيستجيب له فيه

Ummu Dərda (r.a) rəvayət edir ki, Əbu Dərda (r.a) qalxıb səhərə qədər gecə namazı qıldı və ağlaya-ağlaya: “Allahım! Sən məni gözəl biçimdə yaratdın. Əxlaqımı da gözəl et!” Mən dedim: “Ey Əbu Dərda! Sən bütün gecəni gözəl əxlaq barədə dua etdin?” O dedi: “Ey Ummu Dərda! Həqiqətən, müsəlman bəndənin əxlaqı ta o vaxta qədər gözəlləşər ki, gözəl əxlaqı onu Cənnətə daxil edər. Habelə əxlaqı ta o vaxta qədər pisləşər ki, pis əxlaqı onu Oda salar. Müsəlman bəndənin yatanda belə günahları bağışlanır”. Mən dedim: “Ey Əbu Dərda! Axı yatanda onun günahları necə bağışlana bilər?” O dedi: “(Müsəlman) qardaşı gecə ikən qalxıb namaz qılır, özü üçün qüdrətli və əzəmətli Allaha dua edir və duası qəbul olunur. Həmçinin qardaşı üçün də dua edir və o da qəbul olunur”.
[ İsnadı zəifdir ]

عن أسامة بن شريك قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب ناس كثير من ههنا وههنا فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم فقالوا يا رسول الله أعلينا حرج في كذا وكذا في أشياء من أمور الناس لا بأس بها فقال يا عباد الله وضع الله الحرج إلا أمرءا افترض أمرءا ظلما فذاك الذي حرج وهلك قالوا يا رسول الله أنتداوى قال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء واحد قالوا وما هو يا رسول الله قال الهرم قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطى الإنسان قال خلق حسن


Usamə ibn Şərik (r.a) rəvayət edir ki, mən Peyğəmbərin (s.a.s) yanında idim. Hər yandan onun yanına bədəvilər gəldi. Onlardan baş¬qa hamı susmuşdu. Onlar insanlar arasında etdikləri günah sayılmayan bəzi işlər barədə soruşub dedilər: “Ey Allahın elçisi! Filan işi filan işi görməkdə bizə günah varmı?” O dedi: “Ey Allahın qulları! Allah günahları bağışlayır. Yalnız o adam istisnadır ki, zülm törədərək başqa birisinin qeybətini edər. Həmin adam günah qazanıb həlak olar”. Onlar dedilər: “Ey Allahın elçisi! Özümüzü müalicə edəkmi?” O dedi: “Bəli, ey Allahın qulları! Özünüzü müalicə edin. Qüdrətli və əzəmətli Allah elə bir xəstəlik verməmişdir ki, onun dərmanını vermiş olmasın. Yalnız bir xəstəlik istisnadır”. Onlar dedilər: “Nədir o, ey Allahın elçisi?” O: “Qocalıqdır”- deyə cavab verdi. Onlar dedilər: “Ey Allahın elçisi! İnsana bəxş edilən ən xeyirli şey nədir?” O: “Gözəl əxlaqdır”- deyə cavab verdi.
[ Səhihdir ]

عن بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل صلى الله عليه وسلم وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة

İbn Abbas (r.a) demişdir: “Peyğəmbər (s.a.s) xeyirxah işlərdə ən çevik insan idi. Ramazan ayında Cəbrail onun yanına gəldikdə isə lap çevik olardı. Cəbrail Ramazanda hər gecə onun yanına gələrdi. Peyğəmbər (s.a.s) də Qur'anı ona oxuyardı. Cəbrail Peyğəmbərin (s.a.s) yanına gəldikdə o, xeyirxah işlərdə bərk əsən küləkdən daha zirək olardı”.
[ Səhihdir ]

عن أبى مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير إلا أنه قد كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال الله عز وجل فنحن أحق بذلك منه فتجاوزوا عنه

Əbu Məsud əl-Ənsari (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Sizdən əvvəl yaşayanlardan bir kişi haqq-hesaba çəkildi, amma xeyirxah bir iş gördüyü aşkar olunmadı. O, sadəcə insanlarla ünsiyyətdə olan, zəngin bir adam idi. O kişi öz xidmətçilərnə borcunu ödəyə bilməyən kimsəni bağışlamağı buyurardı. Qüdrətli və əzəmətli Allah da: “Biz buna (kimsəni bağışlamağa) ondan daha çox layiqiq”- deyib onu bağışladı”.
[ Səhihdir ]

عن أبى هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق قال وما أكثر ما يدخل النار قال الأجوفان الفم والفرج

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbərdən (s.a.s) soruşdular: “Cənnətə girməyə daha çox səbəb olan nədir?” O buyurdu: “Allah qorxusu və gözəl əxlaq!” Yenə soruşdular: “Bəs Cəhənnəm oduna girməyə daha çox səbəb olan nədir?” O buyurdu: “İki boşluq; cinsiyyət üzvü və ağız”.
[ Həsəndir ]

عن نواس بن سمعان الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والاثم قال البر حسن الخلق والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس

Nəvvas ibn Səm'an əl-Ənsari (r.a) Peyğəmbərdən (s.a.s) yaxşılıq və günah barədə soruşdu. O buyurdu: “Yaxşılıq gözəl əxlaqdır. Günah isə sənin qəlbini narahat edər və sən istəməzsən ki, insanlar ondan xəbər tutsun”.
[ Səhihdir ]

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:58
GÜNƏŞ07:29
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:54
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:21
İŞA [ 4 rükət ]19:47
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka