Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

TAMAHKARLIQ

[ Hədis elmi / 7738 dəfə baxılıb ]   
|
 

عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) buyurdu: “Bir adamın daxilində Allah yolunda (cihadda) olan tozanaqla Cəhənnəm tüstüsü heç vaxt birləşə bilməz. Eləcə də bir bəndənin qəlbində tamahla iman heç vaxt birləşə bilməz”.
[ Səhihdir ]

عن أبى سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق

Əbu Səid əl-Xudri (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) buyurdu: “İki xislət var ki, onlar müsəlmanda cəm ola bilməz; xəsislik və pis əxlaq”.
[ Zəifdir ]

عن عبد الله بن ربيعة قال كنا جلوسا عند عبد الله فذكروا رجلا فذكروا من خلقه فقال عبد الله أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تعيدوه قالوا لا قال فيده قالوا لا قال فرجله قالوا لا قال فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه إن النطفة لتستقر في الرحم أربعين ليلة ثم تنحدر دما ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وخلقه وشقيا أو سعيدا

Abdullah ibn Rubeyyia deyir ki, biz Abdullahın (r.a) yanında oturmuşduq. Oturanlar bir kişi barədə söhbət açıb onun əxlaqını xatırladılar. Abdullah (r.a) dedi: “Bir deyin görüm, əgər siz onun başını kəssəniz, onu yenidən öz yerinə qaytara bilərsinizmi?” Onlar: “Xeyr!”- deyə cavab verdilər. Abdullah (r.a) dedi: “Bəs əlini necə?” Onlar yenə: “Xeyr!”- deyə cavab verdilər. Abdullah (r.a) dedi: “Bəs ayağını necə?” Onlar yenə də: “Xeyr!”- deyə cavab verdilər. Abdullah (r.a) dedi: “Siz onun xilqətini dəyişməyincə əxlaqını dəyişə bilməzsiniz?! Çünki nütfə ana bətnində qırx gün qaldıqdan sonra qana çevrilir, sonra qan laxtası, daha sonra da ət parçası olur. Sonra Allah bir mələk göndərir. O da onun ruzisini, əxlaqını, bədbəxt və ya xoşbəxt olacağını yazır”.
[ Həsəndir ]

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:55
GÜNƏŞ07:26
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:56
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:23
İŞA [ 4 rükət ]19:49
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka