Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

MƏSLƏHƏTÇİ ETİBAR QAZANMIŞ ADAMDIR

[ Hədis elmi / 7664 dəfə baxılıb ]   
|
 

عن أبى هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبى الهيثم هل لك خادم قال لا قال فإذا أتانا سبى فأتنا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال برأسين ليس معهما ثالث فأتاه أبو الهيثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما قال يا رسول الله اختر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رايته يصلى واستوص به خيرا فقالت امرأته ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه قال فهو عتيق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان بطانه تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا ومن يوق بطانة السوء فقد وقى

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) Əbul-Heysəmə (r.a) dedi: “Sənin kölən varmı?” O: “Xeyr!”- deyə cavab verdi. O dedi: “Bizə əsirlər gəldiyi zaman yanıma gəlin!” Peyğəmbərin (s.a.s) yanına iki əsir gətirdilər. Onların yanında üçüncü bir adam yox idi. Əbul-Heysəm (r.a) gəldikdə Peyğəmbər (s.a.s) ona dedi: “Onlardan birini seç!” O dedi: “Ey Allahın elçisi! Özün mənim üçün (istədiyini) seç”. Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Həqiqətən, məsləhətçi etibar qazanmış adamdır. Götür bunu. Mən onun namaz qıldığını gördüm. Ona yaxşı bax”. Onun həyat yoldaşı dedi: “Peyğəmbərin (s.a.s) ona dair verdiyi tövsiyəsini yerinə yetirməyin üçün ancaq onu azad etməlisən”. Əbul-Heysəm (r.a): “O, azaddır!”- dedi. Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Həqiqətən, Allahın göndərdiyi elə bir peyğəmbər və elə bir xəlifə yoxdur ki, onun iki dostu olmasın; yaxşı işlər görməyi ona əmr edib pis işlərdən onu çəkindirən dost və fəsad törətməkdən əl çəkməyən dost. Kim pis dostdan özünü qoruyarsa, qorunmuş olar”.
[ Səhihdir ]

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:31
GÜNƏŞ08:00
ZÖHR [ 4 rükət ]13:25
ƏSR [ 4 rükət ]16:22
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:49
İŞA [ 4 rükət ]20:14
GECƏYARI00:40
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka