Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

UŞAQLA ZARAFAT ETMƏK


عن أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغيرا يا أبا عمير ما فعل النغير

Ənəs ibn Malik deyir ki, Peyğəmbər (s.a.s) bizimlə zarafat edərdi. O, mənim kiçik qardaşıma deyərdi: “Ey Əbu Umeyr! Quşcuğaza nə oldu?”
[ Səhihdir ]

عن أبى هريرة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد الحسن أو الحسين رضي الله عنهما ثم وضع قدميه على قدميه ثم قال ترق

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki: “Peyğəmbər (s.a.s) Həsənin (r.a) yaxud Huseynin (r.a) əllərindən tutdu, ayaqlarını da öz ayağının üstünə qoyub: “Qalx”- dedi”.
[ Zəifdir ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:55
GÜNƏŞ07:26
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:56
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:23
İŞA [ 4 rükət ]19:49
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka