Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

MƏŞVƏRƏT ETMƏK

[ Hədis elmi / 8014 dəfə baxılıb ]   
|
 

عن عمرو بن دينار قال قرأ بن عباس وشاورهم في بعض الأمر


Amr ibn Dinar deyir ki, İbn Abbas (r.a) ayəni belə oxudu:

“Bəzi işlərdə onlarla məsləhətləş”. (Ali-İmran, 159.)
[ İsnadı səhihdir ]

عن الحسن قال والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم ثم تلى وأمرهم شورى بينهم

Həsən dedi: “Allaha and olsun ki, məsləhətləşən elə bir camaat yoxdur ki, olduqları haldan daha yaxşısına yönəlmiş olmasınlar”. Sonra o, bu ayəni oxudu:

“İşlərini öz aralarında məsləhətlə görərlər”.( əş-Şura, 38.)
[İsnadı səhihdir ]

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:23
GÜNƏŞ07:58
ZÖHR [ 4 rükət ]12:53
ƏSR [ 4 rükət ]15:27
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:47
İŞA [ 4 rükət ]19:17
GECƏYARI00:05
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka