Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

İNSANLARA ƏL TUTMAQ

[ Hədis elmi / 7113 dəfə baxılıb ]   
|
 

عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولى سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتحوا بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا

Əta ibn Yəsar deyir ki, mən Abdullah ibn Amr ibn As (r.a) ilə rastlaşarkən (ona) dedim: “Mənə Peyğəmbərin (s.a.s) Tövratda olan vəsfi barədə xəbər ver”. O dedi: “Bəli! Allaha and olsun ki, onun Tövratda olan vəsfi barədə Qur'anda xəbər verilir:
“Ey Peyğəmbər! Həqiqətən, Biz səni şahid, müjdəçi və qorxudan kimi göndərdik”.( əl-Əhzab, 45.) Həmçinin yazıb-oxumaq bilməyənlərə qoruyan (göndərdik). Sən Mənim qulum və elçimsən. Mən səni Mütəvəkkil (təvəkkül edən) adlandırdım. O, qaba, sərt ürəkli və bazarlarda səs-küy salan deyil. Pisliyi pisliklə dəf etməz. Əksinə, əfv edər, bağışlayar. Uca Allah onun vasitəsilə azmış milləti doğru yola yönəldənədək, – “Lə ilahə illəllah” deyib kor gözləri, kar qulaqları və bağlı qəlbləri açanadək – onun canını almaz.
[ Səhihdir ]

عن عبد الله بن عمرو قال إن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا في التوراة نحوه


Abdullah ibn Amr ibn As (r.a) dedi: “Həqiqətən, Qur'andakı bu ayə:
“Ey Peyğəmbər! Həqiqətən, Biz səni şahid, müjdəçi və qorxudan kimi göndərdik”.( əl-Əhzab, 45.) Tövratda da vardır...”
[ Səhihdir ]


عن جبير بن نفير سمع معاوية يقول سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعنى الله به سمعته يقول أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم فإني لا أتبع الربية فيهم فأفسدهم

Cubeyr ibn Nufeyr Muaviyənin (r.a) belə dediyini eşitmişdir: “Mən Peyğəmbərdən (s.a.s) elə bir söz eşitdim ki, Allah o sözlə mənə fayda verdi. Mən Peyğəmbərin (s.a.s) belə dediyini eşitmişdim: “Əgər sən insanlara şübhə ilə yanaşsan, onların arasında fəsad törədəcəksən”. Mən onlara şübhə ilə yanaşıb aralarında fəsad törətmirəm”.
[ Səhihdir ]

عن أبي هريرة يقول سمع أذناى هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا بكفى الحسن أو الحسين صلوات الله عليهما وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارقه قال فرقى الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح فاك ثم قبله ثم قال اللهم أحبه فإني أحبه

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki: “Bu qulaqlarım eşitdi, bu gözlərim gördü ki, Peyğəmbər (s.a.s) əlləri ilə Həsənin, yaxud Huseynin (r.a) əllərindən tutub, ayaqlarını da öz ayağının üstünə qoyub: “Qalx”- dedi. Uşaq qalxıb ayaqlarını Peyğəmbərin (s.a.s) sinəsinə qoydu. Peyğəmbər (s.a.s) (ona): “Ağzını aç!”- dedi, sonra da onu öpüb dua etdi: “Allahım, Sən də onu sev! Həqiqətən, mən onu sevirəm!”
[ Zəifdir ]

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:55
GÜNƏŞ07:26
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:56
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:23
İŞA [ 4 rükət ]19:49
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka