Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

MÜSƏLMAN ÖZ QARDAŞININ AYNASIDIR


عن أبى هريرة قال المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيها عيبا أصلحه


Əbu Hureyra (r.a) demişdir: “Mömin öz qardaşının aynasıdır. Onda eyib gördüyü zaman onu düzəldər”.
[ İsnadı həsəndir ]


عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة أخيه والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه


Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) demişdir: “Mömin öz qardaşının aynasıdır. Mömin möminin qardaşıdır. Onu azmağa (həlak olmağa) qoymaz və onu arxasından əhatə edib qoruyar”.
[ Həsəndir ]

عن المستورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل بمسلم أكلة فان الله يطعمه مثلها من جهنم ومن كسى برجل مسلم فان الله عز وجل يكسوه من جهنم ومن قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة


əl-Müstəvrid rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) demişdir: “Kim müsəlmanın sayəsində (onun düşməninə yaltaqlıq edib) bir qab yemək yesə, Allah ona Cəhənnəmdə onun bənzərini yedirdər. Kim müsəlmanın sayəsində (onun düşməninə yaltaqlıq edib) bir libas əldə edib geysə, Allah ona Cəhənnəm odundan (paltar) geyindirər. Hər kəs bir kimsənin sayəsində (onun düşməninə yaltaqlıq edib) özünü başqasına göstərməyə və şan-şöhrət qazanmağa can atsa, Allah onu Qiyamət günü (istədiyi) riya və şan-şöhrətə çatdırar”.
[ Səhihdir ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:24
GÜNƏŞ07:59
ZÖHR [ 4 rükət ]12:52
ƏSR [ 4 rükət ]15:25
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:44
İŞA [ 4 rükət ]19:15
GECƏYARI00:04
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka