Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

KÖLƏYƏ YARDIM ETMƏK LAZIMDIRMI?

[ Hədis elmi / 7593 dəfə baxılıb ]   
|
 


عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرقاؤكم إخوانكم فأحسنوا إليهم استعينوهم على ما غلبكم وأعينوهم على ما غلبوا


Səhabələrdən biri rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Kölələriniz sizin qardaşlarınızdır! Onlara yaxşılıq edin, gücünüz yetməyən işlərdə onları köməyə çağırın və gücləri yetmədiyi işlərdə onlara yardım edin”.
[ Zəifdir ]

عن أبى هريرة أنه قال أعينوا العامل من عمله فإن عامل الله لا يخيب يعني الخادم


Əbu Hureyra (r.a) dedi: “Xidmətçiyə gördüyü işdə köməklik göstərin. Çünki Allaha xidmət edən adam ziyana uğramaz”.
[ İsnadı səhihdir ]

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:58
GÜNƏŞ07:29
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:54
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:21
İŞA [ 4 rükət ]19:47
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka