Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

KÖLƏNİN QİSASI

[ Hədis elmi / 7145 dəfə baxılıb ]   
|
 
Ammar ibn Yasir (r.a) dedi: “Köləsini haqsız yerə vuran elə bir kimsə yoxdur ki, Qiyamət günü ondan qisas alınmasın!”
[ İsnadı səhihdir ]

Əbu Leyla deyir ki, Salman (r.a) bayıra çıxdıqda ot tayasın¬dan heyvanı üçün olan otun (axurdan) yerə dağıldığını görüb köləsinə dedi: “Qisasdan qorxmasaydım səni vurardım!”
[ İsnadı səhihdir ]

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “(Qiyamət günü) hər kəsə öz haqqı çatacaq, hətta buynuzsuz qoç buynuzlu qoçdan qisas alacaqdır”.
[ Səhihdir ]

Ummu Sələmə (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) onun evində ikən öz xidmətçisini yanına çağırdı. Xidmətçi yubandıqda isə Peyğəmbərin (s.a.s) üzünü qəzəb hissi bürüdü. Ummu Sələmə (r.a) qalxıb otağa keçdikdə xidmətçinin oynadığını gördü. Peyğəmbərin (s.a.s) əlində misvak var idi. O dedi: “Qiyamət günü olan qisasdan qorxmasaydım, bu misvakla səni vurardım”. Muhəmməd ibnul-Heysəm əlavə edərək dedi “Xidmətçi heyvanla oynayırdı. Ummu Sələmə (r.a) onu Peyğəmbərin (s.a.s) yanına gətirib dedi: “Ey Allahın elçisi! O, and içir ki, sənin çağırışını eşitməyib”. Peyğəmbərin (s.a.s) əlində misvak var idi...”
[ Zəifdir ]

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) buyurdu: “Hər kəs (başqasına) bir zərbə vursa, Qiyamət günü ondan qisas alınar”.
[ Səhihdir ]

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) buyurdu: “Hər kəs zülm edərək (başqasına) bir zərbə vursa, Qiyamət günü ondan qisas alınar”.
[ Səhihdir ]


|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:50
GÜNƏŞ07:20
ZÖHR [ 4 rükət ]12:54
ƏSR [ 4 rükət ]15:59
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:28
İŞA [ 4 rükət ]19:53
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka